Joutsan Liikekeskuksen purkamisesta jätettiin määräaikaan 31.1.2023 mennessä kaikkiaan 11 tarjousta, joista kunnan asettamat kelpoisuusehdot täyttivät lopulta vain kolme tarjouksen tekijää. Näistä viime maanantaina koolla ollut Joutsan kunnanhallitus valitsi Liikekeskuksen asuin- ja liikekiinteistön purku-urakoitsijaksi kisassa edullisimman tarjouksen tehneen Gles Kokonaispurut Oy:n, jonka tarjouksen mukainen kokonaishinta on 288.999 euroa (alv 0 %), sisältäen myös kohteen maanrakennustyöt.

Ennen päätöksentekoa asianomaisen urakoitsijan kanssa oli käyty selonottotilaisuus, jonka perusteella voitiin todeta tarjouksen olevan pyyntöaineiston mukainen ja täten siis hyväksyttävissä. Gles Kokonaispurut Oy on merkitty kaupparekisteriin v. 2016 ja yhtiön kotipaikka on Helsinki. Toiseksi edullisimman tarjouksen teki Purkupiha Oy 319.000 euroa (alv 0 %), kotipaikka Helsinki, ja kolmanneksi halvin oli Maansiirto Harry Mäkelä Oy Jyväskylästä 323.000 euron (alv 0 %) tarjoushinnallaan.

Tarjouskilpailussa käytettiin avointa hankintamenettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin joulukuussa 2022 HILMA:ssa eli avoimessa tarjouspyyntöportaalissa. Asetettujen ehtojen mukaisesti purku-urakka tulee aloittaa 1.4.2023 ja sen pitää olla valmiina viimeistään 31.10.2023. Kunnanhallitus valtuutti viranhaltijat toteuttamaan sopimuskatselmuksen ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen Joutsan kunnan edustajina.

Joutsan kunnan vuoden 2023 talousarvion investointiosiossa on varattu 400.000 euron määräraha ”Liikekeskusinfran perusparannukseen”, sisältäen Länsitie 7:n (Joutsan Liikekeskus) purkamisen.

Marko Nikkanen

Yläkuva: Joutsan Liikekeskuksen loppu alkaa jo siintää. Kuva: JS Arkisto Marko Nikkanen.

Tagged with →