Joutsalainen Haihatuksen Henki ry on saanut Taiteen edistämiskeskukselta 30.000 euron toiminta-avustuksen residenssitoiminnan järjestämiseen. Avustus on yksivuotinen.

Taike jakoi toiminta-avustuksia yli 200 taideyhteisölle yhteensä 13,9 miljoonan euron edestä. Valtaosa sai yksivuotisen avustuksen, mutta myös kolmivuotisia ja viisivuotisia avustuksia jaettiin. Avustusten saajina oli laajasti eri taiteenalojen tekijöitä, muun muassa arkkitehtuurin, elokuvataiteen, kirjallisuuden, kuvataiteen, mediataiteen, monitaiteen, muotoilun, musiikin sekä tanssi- ja teatteritaiteen parissa työskenteleviä.

Residenssitoiminnan järjestämiseen jaettiin yhteensä 540.000 euroa. Taiken mukaan suomalaiset taiteilijaresidenssit ovat kantaneet resursseihinsa nähden suurta vastuuta Ukrainan sotaa paenneiden taiteilijoiden tilanteesta.

Jakamalla toiminta-avustuksia Taike pyrkii vahvistaman taiteentekemisen edellytyksiä Suomessa ja edistämään taiteilijoiden työllisyyttä. Monivuotisilla avustuksilla myös edistetään taideyhteisöjen pitkäjänteistä kehittämistä ja muun rahoituksen hankkimista.

Nyt jaetut avustukset olivat suuruudeltaan 20.000 eurosta 650.000 euroon. Keskimääräinen summa oli noin 70.000 euroa.

Tarja Kuikka