Valtakunnallinen järjestöistä koostuva työryhmä on päivittänyt hiljattain järjestöjen sosiaaliturvaoppaan vuodelle 2023. Sosiaaliturvaopas.fi-nimiseltä sivustolta löytyvään oppaaseen on koottu laajasti ajantasaista tietoa pitkäaikaissairaiden, vammaisten sekä ikääntyneiden sosiaaliturvasta ja palveluista.

Oppaassa kerrotaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudesta, muutoksen hausta kielteiseen päätökseen, liikkumiseen liittyvistä tukimuodoista ja palveluista, lapsiin ja lapsiperheisiin liittyvistä tukimuodoista, toimeentulosta, sairaanhoidon maksuista ja korvauksista, kuntoutuksesta, apuvälineistä, työllistymistä edistävistä palveluista sekä siitä, miten toimitaan omaisen kuollessa.

Opas on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille sekä etuuksia tai palveluja käyttäville. Lisäksi se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Julkaisun kirjoittaneeseen työryhmään kuuluu 18 järjestöä; muun muassa Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto sekä Munuais- ja maksaliitto.

Tarja Kuikka

Tagged with →