Pohjan Voima Oy on jättänyt Joutsan kuntaan kaavoitusaloitteen tuulipuistosta. Tarkoitus on selvittää tuulivoimaloiden rakentamista Höystösensuolle, joka sijaitsee Leivonmäen taajaman läheisyydessä idän suunnassa.

Hanke on herättänyt runsaasti keskustelua, ja sen yhteydessä on haluttu tietää, miten puolustusvoimat asiaan suhtautuu.

Lain mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava muun muassa maanpuolustuksen edellyttämät tarpeet ja varmistettava, ettei niistä vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä. Puolustusvoimat antaa lausunnon sekä kaavoitukseen liittyen sekä erikseen tuulivoimahankkeiden sensorivaikutuksista. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan käytännössä, haittaavatko tuulivoimalat puolustusvoimien tutkien käyttöä.

Keski-Suomen maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan lentoesteen muodostavista mastoista ja rakenteista on pyydettävä myös puolustusvoimien lausunto. Kaavakartassa suojavyöhykemerkintä ulottuu käytännössä suunnitellulle tuulivoimala-alueelle.

Höystösensuon läheisyydessä sijaitsee Toivakan alueella puolustusvoimien varastotoimintaa sekä Joutsan taajaman läheisyydessä kriisiaikana käyttöön otettava varalaskupaikka. Tässä maantietukikohdassa pidettiin syksyllä suuri ilmasotaharjoitus Baana 22.

Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto kertoo, että Höystösensuon hankkeesta on pyydetty lausunto Puolustusvoimilta viime syyskuussa, ja että yhtiö sai lausunnon joulukuussa.

– Puolustusvoimien lausunto on hankkeelle myönteinen, eli sanatarkasti: ”Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden rakentamista Joutsan Höystösensuon alueelle.” Etäisyydet voimaloista mainittuihin varalaskupaikkaan ja asevarastoon ovat puolustusvoimien kannalta riittävät, kertoo Mäkipelto.

Lausunto on pyydetty 17 tuulivoimalalle, joka on alustavien suunnitelmien mukainen maksimimäärä.

Ennen yhteydenottoa toimitusjohtaja Mäkipeltoon Joutsan Seutu kysyi Pääesikunnasta, minkälainen lausunto hankkeeseen on annettu. Suunnittelija Simo Hautakangas Pääesikunnan operatiiviselta osastolta kertoi, että Pohjan Voimalle annettu lausunto on Pohjan Voiman toimesta pyydetty salassa pidettävänä liikesalaisuuteen vedoten. Puolustusvoimia tämä sitoo siten, etteivät he voi kertoa lausunnosta mitään kolmannelle osapuolelle.

– Koska puolustusvoimien lausunnot pyydetään hyvin aikaisessa vaiheessa, ne pyydetään tyypillisesti salassa pidettävinä, toteaa Mäkipelto tähän.

Puolustusvoimien mukaan noin 80 prosenttia sen antamista lausunnoista tuulivoimaan liittyen annetaan salassa pidettävinä. Peruste sille on aina lausunnon pyytäjän pyynnöstä ja liikesalaisuuteen vedoten.

Pääesikunta on tilastoinut tuulivoiman lausuntomenettelyä vuodesta 2011 lähtien. Hyväksyttyjä lausuntoja on annettu kaikkiaan (23.1.2023 mennessä) 20.737 kappaletta ja kielteisiä 6.366. Hyväksymisprosentti on 83,1 ja kieltoprosentti 16,9. Kyse on pitkän ajan keskiarvosta.

Viime vuonna 2022 luvut olivat 6.206 hyväksyttyjä ja 4.237 kielteisiä, prosentteina 59 pros. myöntöjä ja 41 pros. hylkäyksiä.

Janne Airaksinen

Keski-Suomen maakuntakaavan kaavamerkinnöissä Joutsan varalaskupaikan suojavyöhyke (merkintä sv) ulottuu Leivonmäellä käytännössä Pohjan Voiman suunnittelemalle tuulivoimala-alueelle. Sen vuoksi hankkeesta on pyydetty lausunto puolustusvoimilta.