Joutsan kunnanhallitus on hylännyt oikaisuvaatimuksen, joka koski sen päätöstä hyväksyä Joutsan kunnan ja Joutsan Demarit ry:n välillä tehty Joutsan työväentalon vuokrasopimus.

Tammikuun alussa voimaan astuneella sopimuksella sovittiin, että kunta vuokraa työväentaloa 750 euron kuukausivuokralla käyttääkseen sitä Puulan Seutuopiston ja yleisen kulttuuritoimen tilaisuuksien pitämiseen sekä 60 tunnin verran vuodessa Joutsan koulujen käyttöön. Sopimuksella kumottiin vuonna 2018 tehty vuokrasopimus.

Joutsalainen Kalle Willman teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen vaatien kunnanhallituksen päätöksen kumoamista, vuokratilojen tarpeen uudelleenarviointia ja asian palauttamista valmisteltavaksi kilpailutuksen jälkeen tarvittaessa.

Perusteluina hän esitti muun muassa, että vuokraa korotettiin enemmän kuin Joutsan Demarit pyysi, kokouksen pykälää koskevassa esittelytekstissä ei käy ilmi seutuopiston ajallista tilojen käyttöoikeutta työväentalossa, ja tilojen vuokraaminen pitäisi kilpailuttaa, sillä vastaavia tiloja on tarjolla Joutsassa myös laajemmin yksityisellä sektorilla.

Willmanin näkemyksen mukaan kunnalla itselläänkin olisi käyttötarkoitukseen sopivia tiloja. Hän myös piti epätyydyttävänä sitä, että kumppanuuspöydässä toimivat yhdistykset joutuvat työväentalolla tilaisuuksia järjestäessään maksamaan korvauksen Joutsan Demareille, ja katsoi tämän saattavan viitata kielletyn puoluetuen antamiseen.

Tutustuttuaan myöhemmin vuokrasopimukseen Willman vaati kunnanhallitusta edelleen kumoamaan sopimuksen hyväksymispäätöksen sekä velvoittamaan hyvinvointi- ja sivistysjohtajan tarvittaessa kilpailuttamaan vuokratilojen hankinnan ja tekemään mahdollisen hankintapäätöksen.

Perusteluina hän totesi muun muassa, että kyseessä olisi hankinta, jonka arvo on hankintalain mukaan 36.000 euroa ja kun summaan lasketaan vielä kalustus, jota kunnan on sopimuksen mukaan hankittava ja ylläpidettävä ja josta ei ole edes tehty selvitystä, olisi hankinnan arvo sen suuruinen, että hankinnasta ja sopimuksesta pitäisi päättää toimialajohtajan eli hyvinvointi- ja sivistysjohtajan. Willman katsoikin kunnanhallituksen ylittäneen päätöksen tehdessään toimivaltansa.

Kunnanhallituksen kokouksessa esittelijänä toimineen kunnanjohtaja Harri Nissisen päätösehdotuksena oli, että oikaisuvaatimus hylätään. Perusteluina hän esitti muun muassa, että vuokraa korotettiin tasapuolisuuden nimissä Joutsan Nuorisoseurantalon vuokrasopimukseen nähden ja että kunnan ja seutuopiston tilojen käyttö ja kustannusten jakautuminen toteutuvat käytön suhteessa, eikä kunnalla ole vastaavaan käyttöön soveltuvia tiloja.

Kunnanjohtajan mukaan työväentaloa vuokrataan sen yhtenäiskoulun läheisyyden vuoksi sekä tilojen käyttötarkoituksen vuoksi markkinahinnalla, joten asialla ei ole yhteyttä puoluetukiin.

Nissinen myös katsoi, että toimialajohtaja on tehnyt sopimuksen vuokranantajan kanssa hallintosäännön mukaisesti ja etteivät vuokrasopimukset kuulu kunnan pienhankintaohjeen piiriin. Kunnanhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessaan Willman viittasi työväentalon kalustukseen, jonka osalta hän oli tulkinnut sopimusta niin, että kunnan olisi hankittava työväentalolle kalustus. Sanatarkasti sopimuksessa todetaan, että vuokraaja kalustaa tilan haluamallaan tavalla.

Tämä herättää kysymyksen, mitä kalustusta kunnan on työväentalolle hankittava. Sopimuksen allekirjoittaneisiin lukeutuvan, asiaa Joutsan Seudulle pyynnöstä selventäneen hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan ei mitään.

– Kalustaminen on kyllä (sopimuksessa) epäselvästi ilmaistu. Tässä on taidettu vanhan sanamuodon mukaan tarkoittaa, että voi tuoda ja siirtää kalusteita. Mutta esimerkiksi työväentalolla kalusteet ovat taloon kuuluvia, ja niitä ei tarvitse vuokraajan hankkia, selventää Sirkka.

Tarja Kuikka