Miten lähestyä paastonaikaa, kun paasto sanana ei ole niin kovin houkutteleva. Paastoa voisi myös ajatella luopumisena jostakin olemassa olevasta. Luopuminenkaan jo olemassa olevasta ei ole ihmisluonnolle helppoa. Miten sitten lähestyä paastoa? Täytyy mennä kauas nähdäkseen lähelle. Elämä tässä ajassa on kaikessa kukoistuksessaankin haurasta ja arvaamatonta. Juuri kun on kuvitellut löytävänsä kaiken pitkän elämän tuomasta viisaudesta, elämän rajallisuus tuleekin vastaan ja alkaa luopuminen. Jokaisen on aika lähteä tästä ajasta ennemmin tai myöhemmin, valmistautuen tai valmistautumatta lähtöönsä.

Jeesus luopui omasta kuninkuudestaan tullakseen palvelijaksi, sovittaakseen koko maailman synnit Jumalan edessä tällä luopumisen tiellä. Paastonaika kuvaa hyvin Jeesuksen luopumisen matkaa kohti ristin kuolemaa ja ylösnousemusta. Tehtävässään Jeesus onnistui täydellisesti, saaden tehtävän päätökseen uhrautumalla, niin eläessään, kuin myös kuollessaan.

Myös sinun elämäsi Jeesuksessa Kristuksessa tulee kirkastumaan luopumisen teeman kautta, niin kuin Raamattu sanoo: ”…jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän.” Matt. 19:29.

On siis hyvä harjoitella pienemmässä mittakaavassa tätä luopumisen todellisuutta, mitä paasto kuvastaa kaikessa arkisuudessaan. Sinun paastosi voi olla tänä päivänä hyvin moninainen. Voit paastonaikana vähentää herkullista ruokaa tai ottaa tauon, vaikka somesta, joka niin helposti vie aikaamme muulta. Alkuperäisimmillään paasto on ruoan syömisestä kieltäytymistä määrätyksi ajaksi. Näitä edellä mainittuja asioita kokeillessani olen täysin vakuuttunut siitä, että nämä kaikki paastotavat ovat tuoneet elämääni aivan uudenlaista sisältöä ja näkökulmaa. Jokaisen paastonajan jälkeen huomaat arvostavasi asioita eri tavalla. Esimerkiksi ruokapaaston jälkeen koet suurta kiitollisuutta jokapäiväisestä ruoasta, jota meillä Suomessa on mahdollista nauttia. Toivotan siunattua paastonaikaa kaikille seuraavalla lausahduksella – Luopumisen jälkeen koittaa ilo!

Markus Vilpponen

Tammijärven helluntaiseurakunta

Tagged with →