Joutsan kunnassa suoritetaan Rantatien kunnostustöitä 20.2. alkaen. Töiden suorittaminen edellyttää tien sulkemista työmaa-alueen osalta kahdessa eri vaiheessa. Rantatie suljetaan suunnitelman mukaisesti aikavälille 20.2.-20.4.2023.

Hankkeessa on kyse Rantatien osan kantavan kerroksen sekä päällysteen uusimisesta. Samassa urakassa uusitaan myös kadun johtoverkostoa.

Urakan toteuttaa Maanrakennus Pertti Kärnä Oy, jonka tarjouksen tekninen lautakunta hyväksyi tammikuussa. Hyväksytyn tarjouksen lisäksi muita tarjouksia ei tullut.

Kunnostustöiden kokonaiskustannus on 102.500 euroa, josta Joutsan Vesihuolto Oy:n osuus on 20.000 euroa ja Joutsan kunnan 82.500 euroa.

Jonna Keihäsniemi

Rantatien kunnostustöiden vuoksi tie suljetaan työmaa-alueella vaiheittain. Punainen viiva kuvaa vaihetta 1, ja sininen viiva puolestaan vaihetta 2.

Tagged with →