Viime viikolla Kari Tapper ja Jussi Lehtonen nostivat esille huolen siitä, että tuulivoimahankkeiden kaavoitus olisi lottoa. Sitä se ei ole. Tuulivoimahankkeet suunnitellaan ja kaavoitetaan huolellisesti.

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, jonka tavoitteena on kehittää ja rakentaa edullista uusiutuvaa energiaa mahdollisimman järkevästi. Pidämme omalta osaltamme huolen siitä, että valot pysyvät päällä Suomessa ja täällä riittää järkevän hintaista sähköä.

Meidän tarkoituksena on tehdä tuuli- ja aurinkosähköä siten, että hankkeet sopivat paikalliseen ympäristöön mahdollisimman hyvin. Sitä varten kuuntelemme paikallisia ihmisiä, selvitämme hankkeen vaikutukset huolellisesti ja muokkaamme suunnitelmia niiden mukaan.

Olemme jättäneet Joutsan kunnalle kaavoitusaloitteen, jonka tarkoituksena on selvittää tuulivoimaloiden rakentamista Höystösensuolle. Alueen maanvuokrauksen periaatteista on sovittu paikallisista maanomistajista koostuvan neuvottelukunnan kanssa. Suhtautuminen on ollut myönteistä.

Ymmärrän hyvin, että tuulivoimaan liittyy kysymyksiä ja myös huolia. Te joutsalaiset tunnette kotikulmanne meitä paremmin. Te olette olleet siellä ensin ja me olemme alueella tulokkaita. Siksi on tärkeää kuulla teidän ajatuksianne ja käydä suoraa keskustelua.

Hankkeen suunnitelmat ovat vasta alkuvaiheessa. Kuntalaisten on mahdollisuus vaikuttaa niihin pitkin matkaa. Sekin on hyvä muistaa, että tässä vaiheessa ei päätetä tuulipuiston rakentamisesta. Nyt on kyse siitä, ryhdytäänkö selvittämään, sopiiko Höystösensuo tuulivoiman tuotantoon vai ei.

Jos Joutsan kunta päättää aloittaa Höystösensuon kaavoituksen, kaavoituksen rinnalla käynnistyy ympäristövaikutusten arviointi eli YVA. Sen aikana tutkitaan huolellisesti tuulipuiston vaikutukset asukkaisiin, maisemaan ja ympäristöön. Siihen kuuluvat myös melu- ja välkemallinnukset sekä maisemaselvitys.

Kaavoituksen ja YVA-selvityksen myötä selviää, sopiiko Höystösensuo tuulivoiman tuotantoon vai ei. Lopullisen päätöksen kaavan hyväksymisestä tekevät Joutsan kunnanvaltuutetut siinä vaiheessa, kun kaikki tarvittavat asiat on selvitetty huolellisesti.

Selvitysten eri vaiheissa järjestetään Joutsassa avoimia keskustelutilaisuuksia. Lisäksi me kerromme avoimesti selvityksistä ja hankkeen etenemisestä. Olen itse oppinut työelämäni aikana sen, että luottamusta ei synny ilman aitoa keskustelua. Siksi kaikesta pitää voida puhua avoimesti ja minun puhelimeni on päällä teitä varten. Minulle voi aina soittaa suoraan, jos on jotain kysyttävää.

Siitä useimmat meistä ovat samaa mieltä, että Suomi tarvitsee tuulivoimaa. Monille kunnille se on myös verotulojen kannalta tärkeää. Meidän tehtävänä on etsiä tuulivoimalle parhaiten sopivia paikkoja, joissa haitat jäävät mahdollisimman pieniksi ja paikalliset hyödyt mahdollisimman suuriksi. Onneksi tällaisia paikkoja löytyy.

Tomi Mäkipelto

Toimitusjohtaja, Pohjan Voima