Nissisellä ei ole ollut enää aikoihin tehtävään vaadittavaa riittävää luottamusta kuntalaisten keskuudessa, arvioi Jukka Huikko. Tapaus Joutsan kunta vs. Ilmonen on hämmentävä, joskaan ei yllättävä tapahtumaketju. Keskustelu kaipaa vielä uusia näkökulmia. Ensinnäkin vähintä olisi ollut, että asiassa olisi menetelty kuntalain (pykälä 85) mukaisesti.

Jos luottamushenkilöä epäillään virheellisestä menettelystä, on asiaa syytä käsitellä kunnanhallituksen ensin omana pykälänä. Tämän jälkeen kuullaan osapuolet. On hyvä huomata, että virheellinen menettely ei välttämättä ole lainvastaista.

Kuulemisten jälkeen kh voi tarvittaessa ilmoittaa asiasta valtuustolle. Mikäli kuulemisissa nousee esiin epäilys lainvastaisuuksista, tulisi kh:n päättää tutkintapyynnöstä.

Kuntalain mukainen menettely asiassa on siis sivuutettu. Asia ei muuksi muutu kh:n pj:n Pauliina Maukosen selittelyllä (JS, IH). Lainsäätäjällä on kyllä ollut vissi tarkoituksensa menettelylle.

Perättömäksi osoittautunut vuotoepäily koski kh:n kokousta 7.2.2022.  Viikkoa myöhemmin kh on esityslistaa hyväksyessä kirjannut ”valtuutettiin yksimielisesti operatiivinen johto tarvittaviin selvitystoimiin”. Myös tässä menettelytapa on väärä. Tässä kohtaa olisi voitu päättää vain asian käsittelemisestä lisäpykälänä.

Toinen vyyhdin ongelmallisuus koskee virkajohdon toimia. Ilmeisesti jo 15.2. poliisi on kirjannut asiassa tutkintailmoituksen, jossa kunnanjohtaja väittää toimivansa ”kunnanhallituksen valtuutuksella”.

On yksiselitteistä, että Joutsan kh ei ole tehnyt päätöstä tutkintapyynnöstä, kuten kuntalain mukaan pitäisi. Jos tässä jotain pitäisi tutkia, niin kunnanjohtajan toimia.

Kolmas ongelma koskee epäillyn nimeämistä. Käsitykseni on, että 14.2. kh:n kokouksessa Ilmosta ei ole nimetty pääepäillyksi. Tällaista pöytäkirjamerkintää ei ole.

Viranomaisten asiakirjoista saa kuvan, että joko kunnanjohtaja tai talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen ovat tutkintapyyntöä jättäessään Ilmosen nimenneet. Penttinen on sittemmin kertonut poliisikuulusteluissa omista arveluistaan, jotka perustuvat lähinnä paikallislehden haastattelusta jääneisiin tuntemuksiin.

Kh:n pj. Maukonen sen sijaan näyttää nimenneen Ilmosen epäillyksi, kun poliisi on häntä kuullut.

Herää kysymys, miksi muita epäiltyjä tai todistajia ei ole kuultu – siis kaikkia kokouspöydässä istuneita. Toivottavasti niin Nissinen, Penttinen kuin Maukonen ymmärtävät kuinka vakavaan valoon asia asettuu syyttämättäjättämispäätöksen myötä. On Ilmosen käsissä, ajaako hän oikeuksiaan asiassa jatkossa.

En mene Jukolan Juuston asiassa yksityiskohtiin, mutta muistutan, että veroeuroja on palanut vähintään 405.000 euroa – hieman laskentatavasta riippuen. Vuokrarästit ovat olleet käytännössä jatkuvia koko toiminnan ajan. Osa aiemmista on aikanaan muutettu 60.000 euron korottomaksi lainaksi ja lisää on siis kertynyt hurjasti.

Olen aiemmin esittänyt, että on aika katkaista vuokrasopimus ja laittaa paikka myyntiin tarjoten sitä ensi sijassa nykyiselle toiminnanharjoittajalle tai tämän lähipiirille.

Vyyhdin ongelmallisin kohta on, ettei julkisia asioita voi vuotaa syyllistyen rikokseen. Vuokrasaatavat ovat julkisia, samoin aina kunnanhallituksessa käsiteltävän asian aihe. Vuokrarästiasia on merkattu tiedoksi kh:ssa jo 25.10.2021 – ilman salausmerkintöjä.

Joutsassa on ollut myös tapa, että päätöksistä on voinut kertoa heti kokouksen päätyttyä. Koskaan ei ole odotettu pöytäkirjojen valmistumista. On epätoivoista yrittää jotakuta ajojahdata tällä perusteella.

Vyyhti on tyypillinen Nissisen aikakaudelle. Siinä korostuvat huolimaton valmistelu, hirttäytyminen yhteen näkökulmaan kerrallaan sekä valitettavasti myös se, että Nissinen lähtee kovin mielellään mukaan poliittisesti epämieluisten henkilöiden vaientamisyrityksiin.

Nissisen johdolla valmistelluista merkittävistä hankkeista ovat farssimaisesti epäonnistuneet esimerkiksi koulu- ja soterakentamisen alkuvaiheet. Viimeisimpiä ovat Oravakiven kehittäminen ja KHO:ssa kaatunut perusturvalautakunnan, käytännössä Kalle Willmaniin kohdistunut erottamisepisodi.

Toimiessani kh pj:nä sain sidosryhmiltä ja kuntalaisilta paljon kriittistä palautetta kunnanjohtajasta. Moni toivoi eroa. Tämä on ns. julkinen salaisuus Joutsassa.

Ilmosen ajojahti oli allekirjoittaneelle piste i:in päälle. Kun katsoo nyt Nissisen toimintaa tuoreessa tuulivoima-asiassa tai muissa vireillä olevissa kehittämisasioissa, niin sama meno jatkuu. Vaikka asun muualla, tunnen edelleen joutsalaiset. Rakkaus kotiseutuun kumpuaa Rutalahden juurimullista.

Helppo ratkaisu tilanteeseen on, että kunnanjohtaja Nissinen irtisanoutuu itse. Arvioni mukaan tilanne olisi helpotus niin poliittisella kentällä, virastotalolla kuin kuntalaisten keskuudessa. Osa johtavista poliitikoista luottaa lujasti Nissiseen, mutta kuntalaisten silmissä luottamus ei ole ollut riittävää enää vuosiin.

Mikäli kunnanjohtaja arvioi, että olen väärässä, on toinen vaihtoehto selvittää sitä erottamista pohtivan valiokunnan kautta. Sellaisen perustamisesta päättävät poliitikot. Jos näin toimitaan, suosittelen kuulemisen ulottamista kuntalaisten suuntaan.

Jukka Huikko