Pohjan Voima Oy:n aikomus rakentaa tuulivoimapuisto Leivonmäen Höystösensuon alueelle kohtaa vastarintaa. Joutsalainen Kari Tapper on tehnyt 7.2. julkaistun kuntalaisaloitteen otsakkeella Tuulivoimalle ehdoton ei Leivonmäellä.

Aloitteen teksti löytyy Kuntalaisaloite-nimiseltä internet-sivulta. Maanantai-iltapäivään mennessä aloite oli saanut osallistujia jo 263 henkeä.

Aloitteen mukaan tuulivoimayhtiöiden kiinnostus on kohdentunut nyt valtakunnallisen hankekilpajuoksun myötä myös Joutsaan. Sen määrittelyn mukaan yhtiöt etsivät hankkeille, jopa epätoivoisesti, toteutuspaikkoja sieltä, missä nopeimmin ja vähimmillä vaatimuksilla kunta ja muut viranomaiset saadaan hankkeeseen sitoutumaan.

Aloitteen liikkeelle laittaja Kari Tapper listaa useita syitä kielteiseen kantaansa liittyen mahdolliseen tuulivoimarakentamiseen Höystösensuolle.

– Tuulivoimalat aiheuttavat haittaa Leivonmäen taajaman sekä Etu-Ikolan kylän alueiden asukkaille. Niistä koituu meluhaittaa, maisemahaittaa sekä kiinteistöjen arvonalentumista. Voimalat sijaitsisivat myös liian lähellä valtakunnallisesti arvokasta Leivonmäen kansallispuistoa, kiteyttää Tapper keskeisimmät teesinsä.

Aloitteen allekirjoittaneet toteavat, että Joutsan kunnan pohjoisosat, ml. entinen Leivonmäen pitäjä, eivät sovellu tuulivoimarakentamiseen. Kaavoitusvallan asiassa todetaan olevan Joutsan kunnalla. He haluavat Joutsan kunnan tekevän kielteisen linjauksen tuulivoimaa koskien jo ennen kaavoitusprojekteihin ryhtymistä.

Tapper viittaa myös pitäjän pohjoisosien runsaaseen vapaa-ajanasutukseen, aluetta rajaaviin tiiviisti rakennettuihin Päijänteen, Pohjois-Suonteen sekä Puulan rantoihin. Lisäksi lähistöllä on Rutajärvi sekä lukuisia muita pienempiä vesistöalueita.

Alueella asuu runsaasti paikallista väestöä, joka on sijoittunut sinne nykyisten ympäristöolosuhteiden myötä. Aloitteessa epäillään tämän arvon vaarantuvan, mikäli alueelle rakennettaisiin teollisen luokan tuulivoimapuisto.

Janne Airaksinen