Joutsan Liikekeskuksen purku-urakasta on jätetty Joutsan kunnalle tammikuun loppuun päättyneeseen määräaikaan mennessä peräti 11 tarjousta.  Kunnalla on ollut suunnitelmana, että Liikekeskus puretaan kokonaisuudessaan pois tänä vuonna huhtikuun alun ja lokakuun lopun välisenä aikana.

– Olemme käyneet tarjouspyyntöasiakirjoihin perustuvan neuvottelun edullisimman tarjouksen jättäjän kanssa. Seuraava askel on viedä tarjoukset ja ehdotus urakoitsijan valinnasta Joutsan kunnanhallitukselle. Lähtökohtana on, että se pääsee valitsemaan urakoitsijan ensi maanantain kokouksessaan, valottaa jatkokuviota tekninen johtaja Arttu Mönkölä. Kunnanhallituksen 20.2. kokouksen esityslista liitteineen julkistetaan tällä viikolla.

Liikekeskuksen purkuhankkeeseen osin liittyvänä Joutsan kunta on hakenut ympäristölupaa omistamalleen Hapetuslammikko-kiinteistölle.

– Vaikka nämä kaksi asiaa, eli kyseinen ympäristölupa ja Liikekeskuksen purkaminen, etenevät melko samanaikaisesti kunnan päätöksentekokoneistossa, ne eivät kuitenkaan ole riippuvaisia toisistaan. Hapetuslammikon ympäristölupa on siis oma irrallinen kokonaisuutensa, joka tulee mahdollisesti käsittelyyn teknisessä lautakunnassa myös helmikuun aikana, Mönkölä sanoo.

Hänen mukaansa ympäristöluvasta on jätetty jo päättyneeseen määräaikaan mennessä huomautuksia ja niihin tulisi antaa vastine ennen teknisen lautakunnan päätöstä.

– Tulemme pähkimään jokaista huomautusta ympäristöluvasta, sekä miettimään mahdollisia vaihtoehtoratkaisuja paikallisten toimijoiden kanssa, lupailee tekninen johtaja Arttu Mönkölä.

Marko Nikkanen

Yläkuva: Yli 50 vuotta Joutsan keskustan katukuvaa vahvasti hallinnut Liikekeskus on pitkälti jo tyhjentynyt ja vielä olemassa olevien liiketoimintojenkin osalta hiljenee lopullisesti parin viikon kuluttua. Seuraavaksi on edessä kohteen purkaminen.