Joutsan Seudun numerossa 6 oli juttu Iiris Ilmosen syyttämättäjättämisestä. Uutisointia on syytä korjata tarkemmaksi. Syyttäjä siis jätti syytteen nostamatta epäillystä rikoksesta (virkasalaisuuden rikkominen tai tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen), koska ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Uutisesta saattoi jäädä käsitys, että itse rikosilmoitus olisi ollut aiheeton. 24.1. tehdyn syyttämättä jättämispäätöksen perusteella näin ei voi tulkita, koska syyttäjän mukaan on riidatonta, että lehdessä on kirjoitettu paikallisen yrityksen velkoihin ja maksujärjestelyihin liittyvistä asioista ennen kuin kyseisiä asioita koskeva kunnanhallituksen päätös on tullut julkiseksi. Päätös on tullut julkiseksi vasta myöhemmin allekirjoitusten jälkeen.

Lehtiartikkelissa 15.2.2022 ei ole kuitenkaan kirjoitettu yrityksen liikesalaisuuksiksi luokiteltuja asioita. Arvioitavaksi tuli, onko esitutkinnassa saatu näyttöä siitä, että Ilmonen olisi kertonut toimittajalle lehdessä julkaistut tiedot. Esitutkinnassa ei ole tullut ilmi konkreettista näyttöä tietojen vuotajasta.

Tiedot sisältänyttä kunnanhallituksen pöytäkirjaa ei ollut vielä 15.2.2022 mennessä julkaistu, koska siitä oli puuttunut osa allekirjoituksista. Pöytäkirja ja eriävä mielipide ovat tulleet myöhemmin julkiseksi.

Syyttäjä toteaa Julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan perusteella pöytäkirjan tulevan julkiseksi allekirjoituksen jälkeen, ellei sitä ole määrätty salassa pidettäväksi. Pöytäkirja ei syyttäjän päätöksen mukaan siten ole ollut lehtiartikkelin julkaisun hetkellä julkinen siinäkään tapauksessa, että sitä ei olisi määrätty osin salassa pidettäväksi.

Hallituksen esityksen (HE 30/1998, s. 61) pöytäkirjan liitteiden julkiseksituloa on arvioitava erikseen. Siten liiteasiakirjan julkisuus ei ole suoraan sidonnainen pöytäkirjan julkisuuteen ja julkiseksituloajankohtaan. Epäselväksi on siten jäänyt, onko Ilmosen eriävä mielipide ollut tekohetkellä salainen. Mielipide on myöhemmin julkaistu kunnan tietopalvelussa kokonaisuudessaan.

Janne Airaksinen

Iiris Ilmosta koskenut virkarikosepäily oli aiheeton – vuokrarästeistä eriävän mielipiteen jättänyttä poliitikkoa epäiltiin tietovuotajaksi