Hiihtolatujen kunnossapito on ollut seutukunnalla tänä talvena osin haastavaa sääolosuhteiden vaihdeltua välillä melkoisesti. Lähtökohtaisesti seudulla on kuitenkin hyvät hiihtomahdollisuudet, sillä latuja on useita.

Joutsan Valklamminkankaalla voi hiihtää 2–7,5 kilometrin latureiteillä, ja lisäksi Valklamminsuolla ampumaradalla on kahden ja kolmen kilometrin lisälenkit, joista pidemmältä pääsee edelleen Tammihaaraan. Matkaa sinne kertyy noin kolme kilometriä. Valklamminkankaan laduille voi lähteä urheilukentältä ja Tammihaaraan myös Teollisuustien tai ampumaradan parkkipaikalta.

Edellä mainitut ladut ovat kunnan, mutta niitä ylläpitää Joutsan Pommi. Kunta itse ylläpitää Leivonmäellä runsaan kilometrin kuntorataa, jolle pääsee Kalamiehentieltä, vajaan kilometrin mittaista Kurkiauran koulun lähilatua sekä kansallispuiston runsaan kymmenen kilometrin retkilatua.

Retkiladulla, joka on jaettavissa kahteen erilliseen lenkkiin ja jonne voi lähteä Harjunlahden uimarannan tai Kirveslammen pysäköintialueelta, ei tosin ole tällä hetkellä riittävästi lunta koko lenkille. Lenkeistä eteläisempi on toiveissa saada pian käyttöön.

Rutalahdessa hiihtämään pääsee kylärannan parkkipaikalta, josta on latu venesataman kautta Päijännettä pitkin Letkaliiterin luona olevalle pienelle lenkille ja Auvilan pelloilla olevalle lenkille. Kylärannasta Letkalle on vajaat puoli kilometriä, Letkan lenkin pituus on vähemmän. Auvilan peltolenkki on runsaat kaksi kilometriä.

Kylärannasta Pätiänsaareen ei ole tällä hetkellä perinteisen uraa, sillä se edellyttää lisää lunta. Reittiä on kuitenkin aurattu kahdeksan kilometrin verran kylärannasta Haukkavuorelle asti, ja reitillä voi hiihtää luistelutyylillä. Rutalahdessa latuja ylläpitää Rutalahden nuorisoseura, mutta lisäksi kylällä on yksityisen ylläpitämä Lahden tilan kahden kilometrin peltolenkki, jolle pääsee Myllytuvan luota tai Lahden tilan risteyksestä.

Yksityisen ylläpitämiä ovat myös Suonteella Jouteen edustalla oleva 2,5 kilometrin jäälatu, jonne pääsee Jouteentien veneenlaskupaikan luota sekä Pärnämäessä pelloilla kiertävä, kahtena eri lenkkinä hiihdettävissä oleva kolmen kilometrin latu, jonne pääsee Harjulantien varresta Harjulan tilan luota. Niin ikään yksityisen ylläpidossa ollutta Viherin jäälatua ei ole tänä talvena heikosta jäätilanteesta johtuen tehty.

Luhangan koulun risteyksen tuntumasta Lempääseen Erä-Iittiin johtavalle ladulle voi lähteä kummasta päästä tahansa, joko koulun luota Ruunulantien varresta tai Erä-Iitistä.

Luhangassa on Luhangan koulun läheisyydessä noin kilometrin latulenkki, ja vastapäätä koulun risteystä Ruunulantien varresta lähtee runsaan yhdeksän kilometrin latu Lempääseen Erä-Iittiin. Jälkimmäiselle ladulle voi lähteä myös Erä-Iitistä tai reitin varrelta Kesäniementien kierrätyspisteeltä. Latujen ylläpitäjänä on yksityinen taho, mutta ylläpidon kustannukset maksaa kunta.

Kirkonkylällä voi hiihtää Koivuniemessä runsaan kilometrin mittaisella ladulla, jonka lähtö on Luhankajärventieltä Hakulintien risteyksen tuntumasta tai kylätalon pihasta. Myös tätä latua ylläpitää yksityinen, mutta ylläpidon maksaa kunta.

Yksityisen ylläpidossa on ollut myös Vuorenmäen latu, mutta sitä ole voitu tänä vuonna kehnon lumitilanteen takia kunnolla tehdä. Hiihtämään seutukunnalla lähtevän on muutenkin hyvä huomioida, ettei varsinkaan yksityisten ylläpitämiä latuja välttämättä hoideta säännöllisesti.

Tarja Kuikka

Tagged with →