Joutsan kunnan teknisen osasto on päivittänyt äskettäin valmiussuunnitelmaa. Tekninen johtaja Arttu Mönkölä kertoo sosiaali- ja terveysministeriön viestin korostaneen lokakuussa, että kuntien tuli päivittää varautumissuunnitelmiaan mahdollisten energian toimituskatkojen varalta. Kunnanhallitus hyväksyi 23.1.23 päivitetyn valmiussuunnitelman liitteen.

– Päätöksen saanut varautumissuunnitelma energian toimituskatkoihin on osa teknisen osaston valmiussuunnitelmaa. Tässä päivitetyssä varautumissuunnitelmassa on käytännössä huomioitu ennakoivat toimet ennen mahdollisia energian toimituskatkoja, toimet toimituskatkojen aikana ja toimet toimituskatkojen jälkeen, kertoo tekninen johtaja Mönkölä.

Kiinteistöjen sekä varsinkin julkisten rakennusten toiminta on pitkälti sähköstä riippuvainen tänä päivänä. Suurin merkitys tähän pikaisen aikataulun päivitykseen oli kuitenkin valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä. Asetus tuli voimaan 9.12.2022.

– Toisin sanoen asetuksen mukaiset kriittiset sähkönkäyttöpaikat on listattu Joutsan kunnan kiinteistöjen osalta ja ovat verkonhaltijan tiedossa. Varavoimankin tilanne on suhteellisen hyvä.

Verkonhaltijan on sisällytettävä varautumissuunnitelmaansa kriittiset sähkönkäyttöpaikat. Kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen sähkönsaanti on ensisijaisesti pyrittävä turvaamaan yhteiskunnan johtamisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömien toimintojen ylläpitämiseksi.

Kyseinen valtioneuvoston asetus listaa mittavan joukon erilaisia kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja alkaen aina maanpuolustuksen tarpeista ja ulkomaankaupan kannalta tärkeistä satamista. Joutsassa merkitystä on ainakin vesihuollon, häiriöttömän sähköntoimituksen sekä kaukolämmöntuotannon kannalta keskeisten toimintojen turvaamisella tältä osin.

Myös poliisi, pelastuslaitos, kuntien johtokeskukset sekä sairaalat ja sosiaali- ja terveydenhuollon päivystykselliset yksiköt sekä sellaiset laitokset ja asumispalveluyksiköt, joissa on käytössä elämää ylläpitäviä laitteita, on listattu kriittisiksi sähkönkäyttöpaikoiksi.

Janne Airaksinen

Vuonna 2015 uutisoitiin, kuinka Joutsan paloaseman uusi järeän luokan varavoimakone riittäisi kaikkeen paloaseman sähköntarpeisiin. Tarvittaessa se siirtyy muuallekin. Varavoimakonetta esittelemässä silloinen palopäällikkö Lauri Laine. Yläkuva: JS Arkisto.

Tagged with →