Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt Joutsan kunnalta lausuntoa koskien Joutsan valtuuston viime joulukuussa tekemää päätöstä lakkauttaa perusturvajohtajan, kotihoidon esimiehen, vastaavien sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, palveluohjaajien, sosiaaliohjaajien, perhetyöntekijöiden, johtavan sosiaalityöntekijän sekä ravitsemispäällikön virat kunnasta 1.1.2023 alkaen.

Kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle tehnyt joutsalaisvaltuutettu Kalle Willman (kok.) vaati hallinto-oikeutta kumoamaan valtuuston päätöksen virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena. Willmanin mielestä valtuusto rikkoi toimeenpanolakia jättämällä siirtämättä erityispalvelujen esimiehen hyvinvointialueelle ja toimi vastoin hallintosääntöä, ja päätös kyseisessä pykälässä syntyi virheellisessä järjestyksessä.

Willmanin mielestä erityispalvelujen esimiehen olisi pitänyt siirtyä hyvinvointialueen palvelukseen, sillä tämän toiminta on ollut kunnan talousarviossa ja toimintakertomuksessa pelkästään perusturvan alaista ja siten toimeenpanolain mukaan hyvinvointialueelle siirtyvää toimintaa.

Tähän liittyen Willman oli jo aiemmin valittanut hallinto-oikeuteen – tuolloin kunnanhallituksen päätöksestä perustaa kuntaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävä tämän vuoden alusta alkaen, siirtää tehtävään erityispalvelujen esimies Johanna Pajunen ja lakkauttaa erityispalvelujen esimiehen tehtävä.

Hallintosäännön vastaisena menettelynä valtuuston joulukuisessa kokouksessa Willman piti sitä, että valtuusto lakkautti kunnasta kaikki edellä mainitut perusturvan alaisuudessa olleet virat sekä ravitsemispäällikön viran, vaikka hallintosäännön mukaan valtuusto voi lakkauttaa niistä vain perusturvajohtajan viran ja muiden osalta lakkautuspäätöksen tekee kunnanhallitus.

Kokouksessa tapahtuneena menettelyvirheenä Willman puolestaan piti sitä, että hänen kaksi kokouksessa tekemäänsä ehdotusta niputettiin yhteen ja samaan äänestykseen, eikä valtuuston puheenjohtaja kokouskäytännön mukaisesti hyväksyttänyt äänestysmenettelyä valtuustolla.

Ensimmäinen esitys koski Willmanin vaatimusta siitä, että valtuusto voi lakkauttaa vain perusturvajohtajan viran ja toinen vaatimusta lisätä erityispalvelujen esimies kunnasta hyvinvointialueelle siirtyvien virkojen luetteloon. Willman katsoi, ettei valtuutettujen kantaa erillisiin asioihin voitu saada selville, koska kyseessä oli äänestys kahdesta muutosehdotuksesta samassa äänestyksessä.

Lausunnossaan hallinto-oikeudelle kunnanhallitus totesi poikkeuksellisen suurten kustannusten ja kuntaan jäävän työllisyydenhoidon tehtävien vuoksi katsovansa, että kunnan palveluksessa tulee olla vahva työllisyyspalveluiden osaaja, siis Johanna Pajunen. Lisäksi Pajusen todettiin olleen suostuvainen jäämään kunnan palvelukseen ja asiassa on menetelty yt-menettelyjen ja hyvinvointialueen ohjeistusten mukaisesti.

Lausunnossa myönnettiin, että hallintosäännön vastaisen menettelyn osalta valtuuston kokouksessa on tapahtunut virhe, jonka kunnanhallitus on kuitenkin oikaissut valitusajan puitteissa. Kunnanhallitus siis päätti tammikuussa lakkauttaa perusturvajohtajan virkaa lukuun ottamatta kaikki muut virat, jotka valtuusto joulukuussa lakkautti, ja esittää valtuustolle, että valtuusto kumoaisi tekemänsä virkojen lakkautuspäätöksen ja lakkauttaisi perusturvajohtajan viran.

Valtuuston toimivallan osalta kunnanhallitus aikoo lähettää hallinto-oikeudelle valtuuston uuden päätöksen asiassa seuraavan valtuuston kokouksen jälkeen.

Väitetyn menettelyvirheen osalta kunnanhallitus totesi lausunnossa, että valtuuston kokouksen pöytäkirjan ovat tarkastaneet puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, eikä mainittua menettelyvirhettä ole noussut esiin.

Tarja Kuikka