Joutsasta kuuluu kummia. Tuntematon pieni tuulivoimahanketoimija suunnittelee tuulivoimaloita Leivonmäen kansallispuiston viereen.

Kyseessä olisi Joutsan kunnan alueella sen historian suurin teollisuushanke. Sitä esitetään uudessa Keski-Suomen maakuntakaavaehdotuksessa olevalle alueelle jo ennen kuin maakuntakaava on saanut lainvoiman.

Tällaisen jättimäisen teollisuushankkeen esittäminen Joutsan kunnalle kaavoitusta varten pitäisi soittaa jokaisen päättäjän hälytyskelloja jo senkin takia, että sitä mainostetaan lottovoittona paikkakunnalle. Kyseessä on kunnan maankäytön kannalta poikkeuksellisen mittava teollisuushanke. Se kasvattaisi merkittävällä tavalla ympäröivään luontoon ja maankäyttöön kohdistuvia vaikutuksia. Hanketta ei ilmeisesti ole edes kilpailutettu, vaikka siitä on lehtitiedon mukaan ollut muitakin kiinnostuneita tahoja. Näin rikotaan yritysten aitoa ja vapaata kilpailua.

Tällaisen projektin suunnittelun tulee tapahtua avoimesti ja perustua vuorovaikutteisesti kuntalaisten, tässä tapauksessa erityisesti leivonmäkeläisten kanssa käytävään keskusteluun ja objektiiviseen sekä kattavaan tietoon.

Ennen päätöksen tekoa kaavoituksen aloittamisesta on päättäjien perehdyttävä tuulivoimaan. On saatava nähtäville ja riippumattomien asiantuntijoiden arvioitavaksi voimaloiden sijoittelu kaava-alueelle, alustava melu- ja välkemallinnus sekä maisemaselvitys havainnekuvineen. Suollehan tuulivoimaloita ei voida rakentaa.

Ennen asian minkäänlaista käsittelyä päättäjille on esitettävä kaikki maanvuokrasopimukset, tuulenottosopimukset ja haittakorvauksista naapurikiinteistöjen kanssa tehdyt sopimukset. Lisäksi on esitettävä kattava linnustoselvitys sekä vaikutukset Leivonmäen kansallispuistoon.

Koska hanketoimija on hiljattain perustettu pieni yritys, joka ei ole vielä toteuttanut yhtään hanketta, on tärkeää selvittää tällaisen yrittäjän taloudelliset edellytykset ja vakavaraisuus. Riskit Joutsan kunnalle maine- ja taloudellisine haittoineen voivat olla arvaamattomia. Joutsan kannattaa vakavasti harkita, onko syytä pitää ovi kiinni eikä päästää kenenkään ”tuulella kulkevaa jalkaa ovensa väliin”.

Nämä hankkeet eivät saa olla uhkapeliä eikä lottoa, jokainen joutsalainen voi tietenkin täyttää yhden lottokupongin viikossa, mutta kunta ei saa pelata 100–150 miljoonan panoksella.

Kari Tapper

kunnanvaltuutettu (PS)

Jussi Lehtonen

kunnanvaltuutettu (PS)