Leivonmäen kirkonkylässä Kurkiauran koulun kiinteistöön, Palvelukeskus Huuponhoviin ja siihen lisäosana nivoutuvaan Metsäpirttiin sekä Linnunlaulun asuinrivitaloon hakkeella tuotettua kaukolämpöä toimittava, ja Leivonmäen paloaseman öljylämmityksestä vastaava Lämpökolmikko Oy:n nykyomistuksessaan on pian juhannuksen jälkeen jättämässä Leivonmäen. Parhaillaan etsitään yrityksen toiminnalle mahdollista jatkajaa.

Kannattavuusongelmien parissa painiskellut Lämpökolmikko Oy irtisanoi viime heinäkuussa yritykselle taloudellisesti kestämättömän epäedulliseksi muuttuneen lämpösopimuksen Joutsan kunnan kanssa. Irtisanomisen määräaika tuli täyteen tammikuussa. Toimitusjohtaja Seppo Kovasen mukaan he kuitenkin jatkavat operointia Leivonmäellä vielä puolen vuoden ajan, koska Joutsan kunta hyväksyi alkuvuodesta Lämpökolmikon sille tekemän jatkosopimustarjouksen. Lämpökolmikolle oli tärkeää saada sopimushintoihinsa riittävät tasokorotukset kannattavuutensa turvaamiseksi.

Seppo Kovanen antaa ymmärtää, että nykyomisteinen Lämpökolmikko poistuu Leivonmäeltä sen jälkeen, kun jatkosopimuksen määräaika on kesäkuun 2023 lopussa täyttynyt. Ensisijaisena tavoitteena kuitenkin on, että ennen sitä joku toinen ottaisi ohjat käsiinsä joko yhtiön osakkeiden ostamisen tai vaihtoehtoisesti liiketoimintakaupan myötä. Lämpökolmikon nykyiset osakkaat ovat Petäjävedellä asuvan Kovasen lisäksi Seppo Kajuutti Karstulasta ja Arto Kelander Jyväskylästä. Kovasen mukaan he ovat lähestyneet jo paria tahoa ja jonkinasteista kiinnostusta yrityskauppaan tai toimintasiirtoon tuntuisi olevan – tai kuten Kovanen asian ilmaisi: ”Meitä ei ole ainakaan vielä tyrmätty”.

Lämpökolmikolla on kaksi hakekonttia Leivonmäellä. Tai itse asiassa niitä on tällä erää enää vain yksi, koska urheilukentän laitamilla sijainnut, vain Kurkiauran kiinteistön lämmitystarpeita varten ollut pienehkö, nimellisteholtaan 150 kW:n lämpökontti on helmikuun ensimmäisenä päivänä viety pois ja siitä lähtenyt kaukolämpökanaali samalla katkaistu. Nyt koulutilojen lisäksi kirjaston, uimahallin ja kuntosalin sisällään pitävää Kurkiauran kiinteistöä lämmitetään polttoöljyllä Lämpökolmikon vastatessa ylläpidosta solmitun jatkosopimuksen nojalla. Käytössä on nyt kiinteistön oma, sinällään täysin toimintakuntoinen öljylämmityslaitteisto, johon olennaisina osina kuuluvat melko vanhat, mutta säännöllisesti huolletut öljykattila ja -poltin, sekä uudehko maanalainen öljysäiliö.

Lisäksi kohteessa osana lämmitysjärjestelmää on kunnan muutama vuosi sitten hankkima vesi-ilmalämpöpumppusysteemi, joka teknisen isännöitsijän Petri Laitisen mukaan lämmittää kierron paluuvettä ja on näin tukemassa merkittävällä tavalla varsinaista päälämmitystä. Kyseinen vesi-ilmalämpöpumppujärjestämä ei kuitenkaan yksistään ole riittävä itse rakennuksen tilojen ja siellä käytettävän veden lämmittämiseen. Lämmintä vettä tarvitaan erityisesti uimahallissa.

Toimitusjohtaja Seppo Kovasen mukaan Lämpökolmikon taloudelliset ongelmat alkoivat käytännössä Kurkiauran vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän asennuksen seurauksena. Tällä sähkökäyttöisellä ratkaisulla kunta tuottaa ja kustantaa suoraan itse kohteen lämmitystä. Kovanen harmittelee, että tämän jälkeen heidän tuottamaltaan kaukolämmöltä putosi käytännössä pohja pois – sitä on pitkälti tarvittu enää vain tilapäisesti esimerkiksi hetkellisissä kulutuspiikeissä.

Lämpökolmikon suurempi, nimellisteholtaan 500 kW:n lämpökontti tuottaa toisessa paikassa lämpöä muille jo jutun alussa mainituille kaukolämpökohteille. Kovanen selvitti, että pois viedystä pienemmästä kontista Kurkiauran kiinteistöön johtavaan maanalaiseen lämpökanaaliin on laitettu vesikierto, jotta putki pysyy lämpimänä ja käyttökelpoisena mahdollista myöhempää tarvetta tai hyödyntämistä varten.

Kovanen kertoi, että he ovat jossain vaiheessa jo aiemmin pohtineet pienemmän lämpökontin poistamista ja suunnilleen 350 – 400 metrin pituisen lämpökanaalin vetämistä isommasta kontista Kurkiauran koululle. Kovanen toteaa mahdolliselle toiminnan jatkajalle samalla vinkaten, että tämä olisi edelleen täysin mahdollista ja samalla aukenisi mahdollisuus kahden reitille osuvan rivitalokohteen liittämiseen kaukolämpöön. Kovasen mukaan ison kontin teho- ja tuottokapasiteetti riittäisi myös tähän uuteen lisäkuormaan. Näin saataisiin jälleen vähennettyä öljynkäyttöä, mikä oli jo alun perinkin ydinajatuksena kun kaukolämpötoimintaa Leivonmäelle aikoinaan haluttiin ja nimenomaan kunnan toimesta vahvasti ajettiin.

Jos Lämpökolmikolle ei löydy Leivonmäellä jatkajaa ja pillit Seppo Kovasen sanomaa tulkiten pistetään pussiin, niin sen myötä nykyisten sopimuskohteiden lämmitysvastuu siirtyisi takaisin kunnalle. Tämä tietäisi ainakin aluksi palaamista kohdekohtaisiin öljylämmityksiin ja fossiilisen ulkomaisen polttoaineen varaan.

Lämpökolmikon paikallisena päivystävänä huoltomiehenä on toiminut Anssi Loipponen, joka Kovasen mukaan jatkaa samaisessa tehtävässä Lämpökolmikon palveluksessa myös kesäkuun loppuun päättyvän jatkosopimuskauden ajan.

Marko Nikkanen

Tagged with →