Maaseudun kehittämisrahoja Joutsan seutukunnalla koordinoiva Maaseutukehitys ry on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä 3,33 miljoonaa euroa rahoituskaudelle 2023–2027 jaettavaksi alueellaan maaseudun kehittämiseen. Summa koostuu alueen toimijoiden hakemuksiin myönnettävästä rahasta sekä toimintarahasta.

Ministeriö hyväksyi kaikkiaan 52 Leader-ryhmää mainitulle rahoituskaudelle osoittaen niille rahoitusta yhteensä 223 miljoonaa euroa.

Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöjä, yrityksiä ja alueen kunnat. Leader-rahoituksen piirissä on yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa maaseutuasukasta.

Leader-toiminnalla toteutetaan osaltaan Suomen CAP-suunnitelmaa eli maan yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmaa. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä ja lisätään osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Leader-toiminta on ihmisten ja yhteisöjen aktivointia ja neuvontaa sekä rahoitusta asukaslähtöisten ideoiden toteuttamiseksi. Suomen CAP-suunnitelman rahoituksesta 43 prosenttia tulee EU:lta, 37 prosenttia valtiolta ja 20 prosenttia Leader-alueiden kunnilta.

– Ei voi muuta kuin olla tyytyväinen saatuun rahoitukseen. Lähtökohtana kun oli se, että meidät luettiin alle 20.000 asukkaan alueena mukaan siihen kahdeksan ryhmän joukkoon, jotka joutuivat aloittamaan strategiansa tekemisen aluejakoneuvotteluilla lähialueen ryhmien ja kuntien kanssa. Epävarmuus olemassaolosta ylipäätään leijui ilmassa parisen vuotta. Kun lopulta saimme näin hyvän rahoituksen, on se iso asia meidän alueellemme ja sen eri toimijoille, toteavat Maaseutukehitys ry:n toiminnanjohtaja Tiina Seppälä ja talouspäällikkö Anja Kauppinen.

Leader-ryhmät rahoittavat Seppälän mukaan paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisia kehittämishankkeita ja yritystukia. Ryhmille on tulossa käyttöön uusia tukivälineitä. Rahoitusta pääsee hakemaan vasta myöhemmin keväällä, kun uutta kautta koskeva kansallinen lainsäädäntö ja toimeenpano valmistuvat.

Jatkossa hakemuksia voi jättää vain sähköisesti Hyrrä-hakujärjestelmässä. Hyrrän uudistaminen tulevia hakemuksia varten on parhaillaan käynnissä.

– Nyt on hyvä aika suunnitella hankkeita ja laittaa yhdistyksen tai yrityksen Suomi.fi -tunnukset ajan tasalle sähköistä hakemista varten. Toivomme, että sekä yritykset että yhdistystoimijat olisivat yhteydessä meihin työntekijöihin heti hankeidean saatuaan. Aina kannattaa ensin kysyä voisiko rahoitus olla mahdollinen, ennen kuin tekee mitään käytännön toimia tai hankintoja, muistuttaa Anja Kauppinen.

Tarja Kuikka