Sekä Joutsan että Luhangan kunta ovat mukana matkailuyhteistyö Visit Jyväskylä Regionissa. Visit Jyväskylä Region toimii DMO:na (Destination Management Organization) edistäen matkailualueen näkyvyyttä ja myyntiä valtakunnallisesti ja ulkomailla.

Kaikkiaan 18 keskisuomalaista kuntaa yhdistävä matkailuyhteistyö käynnistyi nykyisessä laajuudessaan viime vuoden alussa. Samalla kolme matkailun alueneuvojaa, tuttavallisemmin kuntakummia, aloittivat työnsä kukin omalla vastuualueellaan.

Kuntakummit toimivat kuntiensa yhteyshenkilöinä, perehtyvät erityisesti oman vastuualueensa kuntien matkailusisältöön, pitävät yhteyttä alueen yrityksiin sekä keräävät ja välittävät tietoa.

Luhangan ja Joutsan kuntien kuntakummina toimii matkailun alueneuvoja Miia Björn. Luhangan ja Joutsan lisäksi Björnin vastuulle kuuluvat Jämsä, Muurame ja Toivakka.

Yksi kuntakummin tärkeimmistä tehtävistä on tuntea alueensa matkailutoimijat palveluineen ja tuoda yhteistyön mahdollistamat näkyvyydet toimijoiden tietoisuuteen, sekä välittää tietoa jo olemassa olevista palveluista. Kuntakummit ohjaavat tiedot edelleen hyödynnettäviksi esimerkiksi erilaisiin markkinointitoimiin ja matkailijoille.

Visit Jyväskylä Regionin tavoitteena on koota niin alueen kunnat, toimijat kuin matkailijat yhteen, jotta toimintamallista olisi hyötyä mahdollisimman monelle.

Viime vuonna Björnin työ keskittyi alueen sekä toimijoiden kartoittamiseen, pyrkimyksenä on ottaa mukaan kaikki toimijat. Sekä Joutsasta että Luhangasta mukana yhteistyössä on jo mukana useita kymmeniä matkailutoimijoita.

– Yhteistyö kuntien ja Visit Jyväskylä Regionin välillä on kädenojennus yrittäjille. Kuntien matkailusisältö on keskitetty Visit Jyväskylä Regioniin ja tavoite on, että kaikki alueen toimijat yhteystietoineen löytyvät sen alta. Eli mitä voi tehdä ja nähdä, missä käydä ja niin edespäin. Kun kaikki on samassa, on matkailijoiden vastaavasti helpompi löytää tietoa, summaa Björn.

– Ja onhan tämä yrittäjällekin helpompaa, kun nyt on yksi selkeä yhteyshenkilö, kehen ottaa yhteyttä ja keneltä kysyä.

Luhangan vahvuuksiksi Björn nostaa paikallisuuden, aitouden ja lämminhenkisyyden sekä kulttuurin, luonnon ja tapahtumat. Björnin mukaan Luhangassa on paljon matkailutoimijoita tai potentiaalisia matkailutoimijoiksi ryhtyjiä, vaikka kyse onkin väkiluvultaan hyvin pienestä kunnasta.

Joutsan vahvuutena Björn näkee ehdottomasti luonnon, hyvinvoinnin ja kulttuurin – myös saunakulttuurin. Ylipäätään vahva tekijä koko Keski-Suomen matkailussa on luonto, johon vahvaa potentiaalia sekä Joutsassa että Luhangassa on.

Konkreettisesti yrittäjille on muun muassa tarjottu vuosittain velotuksettomia valmennuksia, esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja vastuullisuuteen. Myös kansainvälisyyteen on järjestetty vahvaa tukea, helmikuun alussa käynnistyi kansainvälistymispolku.

– Tukea, sparrausta ja neuvontaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Täällä on vielä paljon toimijoita, joita ei syystä taikka toisesta ole tavoitettu. Minulle saa siis rohkeasti soittaa, olkoon kyseessä pieni tai iso toimija, vinkkaa Björn.

Vaikka painopiste on kunkin alueen oman matkailun kehittämisessä, tehdään verkostoitumista yli kuntarajojen. Esimerkiksi toisella alueella jokin toimija saattaa etsiä tietynlaista yhteistyökumppania, josta toisen alueen kuntakummilta voi löytyä hyvä vinkki. Visit Jyväskylä Regionin tavoitteena on koota niin alueen kunnat, toimijat kuin matkailijat yhteen, jotta toimintamallista olisi hyötyä mahdollisimman monelle.

Jonna Keihäsniemi

Joutsan ja Luhangan kuntakummi, matkailun alueneuvoja Miia Björn toimii yritysten ja kunnan linkkinä. Visit Jyväskylä Regionin kuntakummit pyrkivät edistämään alueidensa matkailua yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.