Höystösensuolle Leivonmäen taajaman lähelle kaavaillaan 10–20 voimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Toteutuessaan voimalat olisivat Suomen suurimmat eli siiven pyyhkäisykorkeus yltäisi yli 300 metriin. Pelkkä torni itsessään olisi noin 200 metriä korkea. Vertauksena Tampereen Näsinneulan korkeus 168 metriä. Tuulivoimayhtiö on jo tehnyt maanvuokrasopimuksia muutaman isännän kanssa.

On aika nostaa kissa pöydälle ja aloittaa keskustelu asiasta, jota on hiljaisuudessa valmisteltu. On ymmärrettävää, että Joutsan kuntaa asia kiinnostaa kiinteistöverotuottojen vuoksi, mutta asiaa olisi ajateltava laajemmin. Maanvuokrasopimukset ovat kymmeniä vuosia pitkiä, eikä terveyshaitoista puhuta mitään. On todettu, että voimaloiden infraäänet aiheuttavat ihmisille erilaisia oireita ja sairauksia. Voimalat näkyvät ja kuuluvat maisemassa. Auringon paistaessa matalalta, on välke melkoinen.

On turha vedota asiassa omavaraisuuteen sähkön saannissa, koska Suomi on tänä vuonna muutenkin saavuttamassa omavaraisuuden eli Höystösensuolla tuotettu sähkö menisi muualle myyntiin.

Voisiko aurinkovoima olla vaihtoehto ko. voimaloille? Joutsa saisi myös positiivista mainosta, kun Pihlassuo ja Höystösensuo olisivat Suomen suurimmat aurinkovoimalat, jotka tuskin häiritsevät ketään. Muuttotappiotakaan ei aiheutuisi. Paneeleiden kunnossapidolla ja tieverkoston ylläpidolla olisi huomattavasti enemmän työllistämisvaikutuksia kuin tuulivoimaloilla. Myös kiinteistöverotuotto olisi turvattu. Lisäksi Pitkävuoren Liitäjät ry saisi jatkaa harrastustaan.

Kaavaillun tuulivoimapuiston alueella on mm. karttaankin merkitty metsojen soidinalue, runsaasti muita lintuja sekä riistaa. Miten mahtaa käydä yli lentäville tuhansille muuttolinnuille ja alueella tapahtuvalle metsästykselle?

Lähimmät tuulivoimalat olisivat kolmen kilometrin etäisyydellä Leivonmäen taajamasta, muuta asutusta olisi vain noin kilometrin päässä voimaloista. Mielestäni näin valtavat voimalaitokset kuuluvat ulkomerelle, eivät ihmisten lähelle.

Hanna Roponen