Nuorten kesätyöpalkkauskäytäntö jatkuu Joutsan kunnassa tänä kesänä pitkälti samoin kuvioin kuin viime kesänä. Vain nuorelle maksettava palkka sekä nuoren työllistävälle yritykselle maksettava tuki ovat hieman nousseet edellisvuodesta.

Kunnan eri toimipisteisiin työllistettävät nuoret ovat tänä kesänä peruskoulun päättäviä ja muita vuosina 2005–2007 syntyneitä joutsalaisia. Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus myönsi määrärahaa heidän työllistämiseensä 17.500 euroa, joka kohdennetaan hallinnonaloittain.

Nuorelle maksettava palkka on muutamia kymmeniä euroja suurempi kuin viime vuonna, 375 euroa sisältäen lomakorvauksen.

Kunta myös tukee tänäkin kesänä yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, jotka työllistävät edellä mainitut ehdot täyttäviä nuoria. Tukea maksetaan puolet palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 190 euroa nuorta kohden. Viime vuonna maksimisumma oli muutamia kymmeniä euroja pienempi.

Kunnan kesätyöpaikat julistetaan haettavaksi Kuntarekryssä. Palkkauksessa pyritään siihen, että nuoret työllistettäisiin heidän toiveidensa mukaisiin tehtäviin.

Tarja Kuikka

Tagged with →