Joutsan kunnanvaltuuston vuoden ensimmäinen kokous nuijittiin sujuvasti läpi 25 minuutissa. Listalla oli vain kaksi varsinaista asiaa. Valtuutettu Jussi Lehtosen (ps.) viime lokakuussa jättämä valtuustoaloite Joutsan kunnan irtaantumisesta Päijänteen biosfäärialueesta saatettiin valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus päätti joulukuussa 2022 äänestyksen jälkeen (äänin 5-4) hyväksyä Lehtosen aloitteen mukaisen irtaantumista koskevan esityksen. Toisena asiana valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen Joutsan kunnan uudistetusta rakennusjärjestyksestä.

Nyt viimein ”maaliin” saadun rakennusjärjestyksen uudistamistyö on aloitettu Joutsan kunnassa jo vuonna 2017. Tämän rakennusjärjestyksen käyttöaika jäänee kuitenkin varsin lyhyeksi, sillä Suomessa on tällä hetkellä valmisteilla maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus. Hallituksen esitys uudeksi rakennuslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä ja uusi laki astuisi voimaan 1.1.2024.

Joutsan uutta rakennusjärjestystä kunnanvaltuustossa käsiteltäessä käytettiin yksi puheenvuoro. Valtuutettu Iiris Ilmonen (kok.) nosti esille ELY-keskuksen antaman lausunnon, jossa todetaan, että saunarakennuksen kokonaisalasta pitäisi olla vähintään 50 % varsinaisia sauna- ja pesutiloja, kun tässä Joutsan uudessa rakennusjärjestyksessä edellytetään vain vähintään kolmasosaa tähän tarkoitukseen. Tekninen johtaja Arttu Mönkölä antoi valtuustolle ymmärtää, että kunta voi käyttää tässä omaa harkintaansa. Hän mainitsi perusteeksi myös, että nykyisin paljon tilattavissa tehtaiden valmiissa saunatupa-paketeissa on yleensä enemmän jo muuta tilaa kuin itse sauna- ja pesutilaa. Tällä asialla ei ole käytännössä kovinkaan suurta, tai ainakaan pitempiaikaista merkitystä, koska uuden valtakunnallisen rakennuslain mukaan alle 30 neliön saunan voi rakentaa kokonaan ilman rakennuslupaa.

Kokouksen päätteeksi jätettiin kolme valtuustoaloitetta, joita kaikkia valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne (kesk.) piti hyvinä ja ilmoitti ne siirrettävän kunnanhallitukselle.

Sdp:n valtuustoryhmällä oli aiheenaan kunnan perimät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja näihin liittyen valtuutettu Heidi Niirasen (sd.) välityksellä annettu ehdotus oli, että varhaiskasvatus tulisi muuttaa ilmaiseksi joutsalaisille lapsille viimeistään vuoden 2024 alusta lukien.

Kokoomuksen valtuustoryhmä oli kiinnittänyt huomiota, etteivät Joutsan kunnan taseessa olevat kiinteistöjen arvot vastaa välttämättä niiden käypiä nykyarvoja. Tämän takia tase saattaa antaa virheellistä kuvaa Joutsan kunnan varallisuudesta. Iiris Ilmosen saattelemana esityksenä on, että kunnassa käytäisiin tänä vuonna asiantuntija-avun kera nämä asianomaiset tasearvot läpi ja tehtäisiin niihin tarvittavat arvonkorjaukset, käytännössä arvonalennukset.

Kolmas aloite saatiin valtuutettu Kalle Willmanilta (kok.). Hänen aiheenaan oli digiavun tarjoaminen kuntalaisille. Willman mainitsi, että hän on esittänyt tätä samaa asiaa aiemminkin todeten, että perusturvalautakunta on silloisen aloitteen hyväksynyt, mutta ei ole kuitenkaan sitä ehdotetulla tavalla toimeenpannut. Willmanin ajatuksena ja esityksenä on, että asiaa hoidetaan nyt aloitteen mukaisesti ja sen edistämiseen mainittua tarkoitusta varten käytetään tähän soveltuvia Joutsan kunnalle testamentattuja varoja.  

Heti kokouksen jälkeen käynnistyi valtuustoseminaari, jonka teemana oli kaavoitus.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Joutsan kunnanvaltuuston tämän vuoden ensimmäisen kokouksen 30.1. päätteeksi jätettiin kolme valtuustoaloitetta. Niistä ensimmäisen julkitoi Sdp-valtuustoryhmän puolesta valtuutettu Heidi Niiranen, joka kuvassa puhujapöntössä. Pöydän takana vasemmalta talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne, kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen ja kunnanjohtaja Harri Nissinen.