Joutsassa joudutaan käsittelemään uudelleen hyvinvointialueuudistuksen takia kunnassa tehty virkojen lakkautus. Syynä on se, että lakkautuspäätös syntyi osin virheellisessä järjestyksessä.

Valtuusto lakkautti joulukuussa kunnanhallituksen esityksen myötä kunnasta 1.1.2023 alkaen perusturvajohtajan, kotihoidon esimiehen, vastaavien sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, palveluohjaajien, sosiaaliohjaajien, perhetyöntekijöiden, johtavan sosiaalityöntekijän sekä ravitsemispäälliköiden virat. Syynä oli hyvinvointialueuudistus, jonka myötä kunnasta siirtyi vuodenvaihteessa pääasiassa perusturvan henkilöstöä Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen.

Hallintosäännön mukaan se, joka päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, on kuitenkin kunnanhallitus muuten paitsi toimialajohtajien virkojen osalta. Toimialavirkojen perustamisen ja lakkauttamisen osalta päätöksen tekee valtuusto.

Näin ollen valtuuston päätös syntyi joulukuussa osin väärässä järjestyksessä. Tämän viikon maanantaina kokoontunut kunnanhallitus päättikin lakkauttaa edellä mainitut virat lukuun ottamatta perusturvajohtajan virkaa ja lisäksi se esittää valtuustolle, että valtuusto kumoaisi joulukuussa tekemänsä päätöksen ja lakkauttaisi perusturvajohtajan viran.

Tarja Kuikka