Joutsan kunta tukee Itä-Hämeen museon Vuoksenranta-osaston uudistustyötä 2.000 eurolla. Asiasta päätti maanantaina Joutsan kunnanhallitus, joka myöntyi avustukseen toivoen museolta esimerkiksi kiertävän näyttelyn tuomista Joutsaan.

Itä-Hämeen museota ylläpitävä Itä-Hämeen Museoyhdistys lähestyi Vuoksenranta-seuran kanssa Joutsan, Luhangan, Asikkalan, Hartolan, Pertunmaan ja Sysmän kuntia anomalla kultakin mainitun suuruista avustusta museon Vuoksenranta-osaston näyttelyn ja näyttelytilan uudistamiseen sekä kokoelmien tallentamiseen.

Museossa on ollut pitkään vuoksenrantalaista esineistöä niin sanotussa keruunäyttelyssä, mutta kokoelman kartuttua siitä halutaan muodostaa varsinainen pysyvä näyttelyosasto. Tämän takia museolla tehdään rakennustoimenpiteitä, laaditaan näyttelyn käsikirjoitus, tehdään näyttelysuunnitelma ja valitaan näiden pohjalta esille tuleva materiaali. Muu aineisto taltioidaan säilytystiloihin. Varsinainen näyttelyn muutostyö toteutetaan tämän vuoden aikana.

Vuoksenranta-osaston muuttamisen osaksi museon pysyvää näyttelyä on arvioitu maksavan 30.254 euroa. Avustuksilla on tarkoitus kattaa muun muassa suunnittelu, rakentaminen, näyttelyn käsikirjoitus, visuaalinen ilme, valaistus sekä esineiden puhdistus ja kunnostus.

Toisin kuin Joutsa, Luhanka ei tue Vuoksenranta-osaston uudistustyötä. Asiasta päätti Luhangan kunnalle lähetettyä avustushakemusta keskiviikkona käsitellyt Luhangan kunnanhallitus. Perusteena avustuksen myöntämättä jättämiselle todettiin, ettei pyydetty avustus ole suhteessa oikein – pyydetäänhän siinä noin 700 asukkaan Luhangalta samaa summaa kuin esimerkiksi huomattavasti suuremmalta Asikkalalta.

Itä-Hämeen museo on Itä-Hämeen alueen yhteinen seutumuseo, jolla on tilat Hartolassa, Koskipään kartanon rakennuksissa, Hartolan meijerin alueella ja Niemen tilalla. Museo tallentaa, tutkii ja asettaa näytteille alueensa historiaa, ja sen tallennusohjelmaan kuuluu taltioida ja esitellä siirtokarjalaisten vaiheita ja Karjalasta pelastettuja esineitä sekä asutustoiminnan vaiheita uudella kotiseudulla.

Vuoksenranta-seura taas on luovutetussa Karjalassa sijainneen Vuoksenrannan pitäjän pitäjäseura, jonka tärkein tehtävä on pitäjää koskevan perinnetiedon kerääminen ja julkaisutoiminta. Vuoksenrantalaisia sijoitettiin sotien jälkeen pääasiassa Itä-Hämeeseen, muun muassa juuri Joutsaan ja Luhankaan.

Tarja Kuikka