Joutsan ja Luhangan kunnat ryhtyvät yhteistyöhön rakennusvalvonnan palvelujen tiimoilta. Kunnat ovat käyneet yhteistyöneuvotteluja siitä, että Joutsa alkaisi myydä rakennusvalvonnan palvelujaan Luhangalle, ja molempien kuntien kunnanhallitukset ovat tällä viikolla hyväksyneet asiasta tehdyn sopimuksen. Sopimus astuu voimaan 6. helmikuuta ja on voimassa kuluvan vuoden loppuun.

Sopimuksen mukaan Joutsa myy Luhangalle rakennusvalvonnan palveluja kuten esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kuntalaisille tarjottavaa neuvontaa, viranomaiskatselmuksen suorittamisia sekä rakennuslupien käsittelyä yhtenä päivänä viikossa.

Luhanka maksaa siitä 13.000 euroa vuodessa, mihin sisältyvät sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitavien viran- ja toimenhaltijoiden palkkakustannukset sivukuluineen sekä muut palvelujen ja tehtävien hoitamisesta syntyvät kustannukset. Hintaa on tarkoitus tarkistaa vuosittain.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten rakennustarkastaja. Tämä voi olla kuntien yhteinen. Joutsan ja Luhangan kuntien kesken solmittavalla sopimuksella tuotetaan ja turvataan Luhangalle sopimuksessa tarkoitetut maankäyttö- ja rakennuslain asettamat rakennustarkastajan tehtävät.

Rakennusvalvonnan palvelujen ostaminen muualta tuli Luhangan kunnalle ajankohtaiseksi kunnan rakennustarkastajan irtisanouduttua.

Tarja Kuikka

Tagged with →