Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamisen hakemista ely-keskukselta. Taustalla on valtuustoaloite, jossa esitettiin alueen suojelun lakkauttamista muun muassa sillä perusteella, että suojelupäätös on asetettu kevyin perustein ja alueen silloinen maisema-arvo on muuttunut maisemahaitaksi.

Kyse on Keski-Suomen lääninhallituksen päätöksellä vuonna 1989 rauhoitetusta noin 0,7 hehtaarin suuruisesta alueesta Joutsan Uimalan läheisyydessä. Suojelupäätöksessä todettiin aikanaan, että rauhoituksen kohteena olevalla Perttulanojan purolaaksolla ja ranta-alueella on alueen pienialaisuudestaan huolimatta huomattavaa maisemallista merkitystä sekä käyttöä koulujen opetuskohteena.

Lisäksi päätöksessä todettiin alueella olevan monipuolisena ja luonnonvaraisesti kehittyneenä alueena paikallista merkitystä luonnonsuojelun kannalta.

Suojelun lakkauttamista alun perin esittänyt Jarmo Liukkonen totesi valtuustoaloitteessaan muun muassa, että suojelupäätöksen teon aikainen maisema-arvo on muuttunut nykyään enemmänkin maisemahaitaksi, kun keskeisimmällä paikalla Joutsan keskustaajaman yleisen uimarannan vieressä sijaitseva rauhoitusaluekaistale on nyt lähinnä risuttunut, ja siellä kasvaa esimerkiksi haittakasviksi luokiteltu lupiini.

Liukkonen ei nähnyt alueella paikallista merkitystä luonnonsuojelualueena, vaan totesi sen aiheuttavan enemmän negatiivista ilmapiiriä kuin tuovan merkittäviä arvoja. Koulutukaan eivät ole hänen mukaansa käyttäneet aluetta opetuskohteena suojelupäätöksen asettamisen aikana eikä sen jälkeen, vaan tähän tarkoitukseen on käytetty Valklammin pitkospolkujen lähiympäristöä ja Myllykosken luontoalueita.

Tarja Kuikka