Joutsan kuntaan perustetaan kaavoitustoimikunta, jonka tehtävänä on muun muassa ohjata maankäytön suunnittelua ja valmistella esityksiä uusista kaavahankkeista.

Asiasta päätti maanantaina Joutsan kunnanhallitus, joka myös nimesi samalla kaavoitustoimikuntaan teknisen johtajan, rakennustarkastajan, kunnanjohtajan sekä teknisen lautakunnan myöhemmin täydentämät kaksi jäsentä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii teknisen lautakunnan puheenjohtaja.

Kaavoitustoimikunnan perustaminen sai alkunsa valtuustoaloitteesta, jossa valtuutettu Jarmo Liukkonen (kesk.) esitti alun perin kaavoitusjaoston perustamista. Hän perusteli aloitettaan sillä, ettei kunnassa ole toimielintä, joka huolehtisi maankäyttö- ja rakennuslain 20. pykälän mukaisesta vaatimuksesta huolehtia alueiden käytön suunnittelusta ja maapolitiikan harjoittamisesta.

Tarja Kuikka