Puulan seutuopiston rehtori Mirka Savolainen on irtisanoutunut. Savolainen pyysi joulukuun lopulla eroa opiston rehtorin virasta 16.1. lähtien eli ensi maanantaista lähtien.

Seutuopiston rehtorin rekrytoinnista sekä tämän palvelussuhteen purkamisesta päättävä opistolautakunta kokoontuu ensi torstaina käsittelemään Savolaisen eroa ja uuden rehtorin rekrytointia. Päätösehdotuksena kokouksessa on, että lautakunta asettaisi rehtorin viran avoimeksi.

Mirka Savolainen aloitti seutuopiston rehtorina syksyllä 2021.

Tarja Kuikka

Tagged with →