Joutsan kunnanhallitus on hylännyt oikaisuvaatimuksen, joka koski sen aiemmin tekemää päätöstä liikkeenluovuttamisesta Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Kunnanhallitus hyväksyi marraskuussa siirtosuunnitelman ja -sopimuksen, jolla noin sata Joutsan kunnan työntekijää päätettiin siirtää vuoden alusta lähtien hyvinvointialueen palvelukseen. Joutsalainen Kalle Willman teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen vaatien päätöksen kumoamista ja asian saattamista kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Willman totesi oikaisuvaatimuksessaan, että kuntalain mukaan valtuusto siirtää toimivaltaansa toimielimille hallintosäännöllä ja ettei Joutsan hallintosääntö tunne liikkeenluovutusta, eikä henkilöstön ja kunnan, osin erityislakeihin, osin yleiseen toimialaan sisältyvien toimintojen luovuttamista. Willman katsoikin kunnanhallituksen ylittäneen asiassa päätösvaltansa.

Kunnanhallitus ei ollut samaa mieltä hänen kanssaan, vaan kunnanvaltuuston todettiin käsitelleen hyvinvointialueen perustamiseen ja henkilöstön siirtoihin liittyviä kysymyksiä helmikuussa ja valtuuttaneen tuolloin kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset käsiteltyihin selvityksiin.

Kunnanhallituksen marraskuisen päätöksen katsottiin siis perustuvan valtuuston käsittelemien selvitysten täytäntöönpanoon. Lisäksi asiassa vaikutti se, että hallintosäännön mukaan kunnanhallituksella on yleistoimivalta henkilöstöasioissa.

Näin ollen Willmanin oikaisuvaatimus hylättiin.

Tarja Kuikka