Kaukolämmön hintaan kuin myös vesi- ja jätevesimaksuihin on tulossa Joutsassa korotuksia. Joutsan Lämpö Oy nostaa 1.2.2023 alkaen kaukolämmön perusmaksuja sekä varsinaisen energian hintaa, molempia noin 9 prosentilla nykytasoon verrattuna. Joutsan Vesihuolto Oy puolestaan korottaa veden ja jäteveden perusmaksuja helmikuun alusta lukien ja käyttömaksuja huhtikuun alusta 2023 alkaen.

Vesi- ja jätevesimaksujen korotusten vaikutus on yhtiön laskelmien mukaan jatkossa kaikilla asiakkailla keskimäärin 10 prosentin luokkaa, yksittäisten taksojen ja veloitusten hintamuutosten vaihdellessa jopa suurestikin. Esimerkiksi puhtaan käyttöveden kuutiohinnan korotus on 45 prosenttia, ja vastaavasti jätevedestä ja sen käsittelystä laskutettava kuutiohinta nousee tällä erää noin 12 prosentilla.

Joutsan Lämpö Oy perustelee edessä olevia hintatarkistuksiaan kohonneilla polttoaineiden hinnoilla. Suurin osa kaukolämmöstä Joutsassa tuotetaan puuhakkeella ja rinnalla käytetään tarpeen mukaan, lähtökohtaisesti kuitenkin mahdollisimman vähäisissä määrin lämmitys-/polttoöljyä. Näiden molempien raaka-ainetyyppien hinnat ovat etenkin viimeisen vuoden aikana kohonneet merkittävissä määrin.

– Joutsan Lämpö Oy:n lämpölaitoksella vuonna 2021 käyttöönotettu savukaasulauhdutin tehostaa lämmöntuotantoa ja osaltaan on hillitsemässä korotustarvetta, mutta sekään ei pysty estämään sitä täysin, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Jari Väyrynen.

Väyrysen mukaan nyt tehtävien lämmön hintatarkistusten euromääräinen kuukausitason vaikutus itse lämpölaskussa on pientalon kohdalla keskimääräisesti noin 12 euroa, rivitalossa ja pienkerrostalossa kutakuinkin 90 euroa (noin 6 euroa/asunto) ja suuremmassa kerrostalossa vajaat 350 euroa/kk (noin 4 euroa/asunto).

Tällä hetkellä lämpöenergian arvonlisäverollinen hinta on 69,63 euroa/MWh ja uusi hinta 75,83 euroa/MWh. Tilausvesivirran ja k-kertoimen perusteella muodostuvassa perusmaksussa tällä hetkellä käytettävä k-kerron eli kiinteiden kustannusten hintatason vastaavuuskerroin on 2,72 ja uusi 2,96.

Myös Joutsan Vesihuolto Oy perustaa hintojen tarkistuksensa yleiseen kustannustason nousuun esimerkiksi sille olennaisten sähköenergian, kemikaalien ja kuljetusten osalta, ja hyvin pitkälti tämän seurauksena muuttuvien kustannusten voimakkaaseen suhteelliseen kasvuun yhtiön koko kulurakenteessa.

Toimitusjohtaja Teijo Mäkisen mukaan Joutsan Vesihuolto Oy käyttää sähköä noin 1.100 MWh vuodessa, ja jo pelkkä sähköenergian hinnan korotus keskimäärin vuodesta 2022 vuoteen 2023 tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan olemaan lähes 400 prosenttia.

– Toteutuessaan tämä tarkoittaisi yhtiöllemme jopa noin 200.000 euron lisäystä sähkön vuosikustannukseen. Jos sähkössä palattaisiin vuonna 2024 normaalimmalle tasolle, niin siinä tapauksessa meillä olisi vastaavasti mahdollisuus hintojemme alentamiseen joskus vuoden päästä. Hinnastoon nyt tehtävät korotukset tosin eivät sinällään yksin riitä läheskään kattamaan edes ennusteen mukaista sähköenergian hinnan nousua, vaan lisäksi tarvitaan huomattavaa kulujen karsintaa, Mäkinen selvittää.

– Verrattuna muihin vastaavankokoisiin tai suurempiin vesihuoltolaitoksiin keskimääräisesti tarkasteltuna, hintamme ovat tulevista korotuksista huolimatta edelleenkin varsin kilpailukykyisiä, Mäkinen toteaa.

Joutsan Vesihuollon 1.4.2023 alkaen (Rutalahdessa 1.7.2023 alkaen) voimaan astuvan uuden hinnaston mukaiset uudet arvonlisäverolliset käyttömaksut ovat: vesimaksu 1,18 euroa/m3 (tällä hetkellä 0,81) ja jätevesi 3,62 euroa/m3 (3,22).   

Kun näihin kaikkiin edellä todettuihin lisätään vielä muu hintatason nousu ja eritoten sähköenergian hinnan jopa nelin-viisinkertaistuminen, niin asumisen ja liike- sekä muiden toimintojen, ja yleisesti ottaen kiinteistönpidon kustannukset ovat kasvaneet lyhyessä ajassa rajusti ja ovat siis edelleenkin noususuunnassa.

Marko Nikkanen

Tagged with →