Joutsan kunta on laittanut perintään cheddaria Leivonmäellä valmistavan Jukolan Juusto Oy:n loput avoimet, erääntyneet saatavat. Yritykseltä on perinnässä tällä hetkellä talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen mukaan yhteensä 45.254,76 euroa. Kyse on pitkältä ajalta kertyneistä vuokrarästeistä.

Joutsan kunnanhallitus käsitteli Jukolan Juuston velkarästejä viimeksi viime syyskuussa ja antoi tuolloin rästien maksamiselle kaksi aikarajaa. Leivonmäkeläisyrityksen oli maksettava yhteensä 77.274,62 euron rästeistään 35.000 euroa syyskuun puoliväliin mennessä ja loput marraskuun puoliväliin mennessä. Mikäli näin ei tapahtuisi, saatavien perintä alkaisi heti.

– Välitavoitteen he hoitivat, mutta lopullista eli tuota marraskuista tavoitetta eivät. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti nämä loput saatavat pistettiin perintään, kertoo talous- ja hallintojohtaja Penttinen.

Marraskuun puoliväliin asetetun takarajan jälkeen rästisaldo on kasvanut vielä yhdellä kuukausivuokralla, eli perittävä summa on nyt siis noin 45.255 euroa.

Kunta on myöntänyt Jukolan Juustolle maksulykkäystä useaan kertaan, mikä on herättänyt kuntalaisten ja kuntapoliitikkojenkin keskuudessa kritiikkiä.

Jukolan Juuston toimitusjohtaja Markku Liiaksen mukaan pari viime vuotta ovat olleet Jukolan Juustolle taloudellisesti haastavia.

– Viimeiset kaksi koronavuotta leikkasivat todella suuren osan myynnistä, sekä viime vuoden voimakas tuotantokustannusten nousu aiheutti melkoisesti taloudellisia vaikeuksia. Vuokrarästeistä maksettiin lokakuussa ensimmäinen sovittu osa, ja jäljelle jääneestä osuudesta pyrittiin sopia maksut joulukuulle. Yritysystävällisen Joutsan kunnan kanssa tästä loppuosasta ei voitu sopia, joten loppuosa meni perinnän kautta. Tämä asia on jo hoidossa ja taputeltu, ketä asia nyt vielä kiinnostaa, sanoo Liias.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Jonna Keihäsniemi

Tagged with →