Joutsan kuntaan aiotaan palkata osa-aikainen koulunuorisotyöntekijä ja paikkakunnalle luodaan oma koulunuorisotyön malli. Toimenpiteet toteutetaan tämän vuoden alussa käynnistyvän kaksivuotisen koulunuorisotyön kehittämishankkeen puitteissa.

Joutsan kunta sai hankkeelle joulukuussa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta valtionavustusta 17.500 euroa. Hankkeella pyritään kunnan vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosusen mukaan vähentämään koronapandemian aikaisten rajoitustoimien kielteisiä vaikutuksia nuoriin, vahvistamaan nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön heidän elämäntaitojaan tukien ja syrjäytymistä ehkäisten sekä tukemaan sodan vuoksi Suomeen saapuneita ukrainalaisnuoria koulu- ja oppilaitosyhteisöön integroitumisessa.

– Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää, nuorten tarpeista lähtevää työtä, jonka tavoitteena on tukea nuoren hyvinvointia niin yksilöiden kuin myös ryhmien tasolla sekä ehkäistä syrjäytymistä. Koulunuorisotyöntekijä toimii kohtaavana ja ohjaavana aikuisena myös oppilaiden vapaa-ajalla toimien linkkinä koulun ja vapaa-ajan välillä, kertoo Kosunen.

Se, että koulunuorisotyöntekijä on nuorten tavoitettavissa sekä koulussa että vapaa-ajalla, antaa hänelle Kosusen mukaan laajan käsityksen nuorten keskuudessa nouseviin ilmiöihin. Samalla työntekijä on hyvin nuorten tavoitettavissa.

Hankeaika käynnistyi tammikuun alussa ja jatkuu vuoden 2024 loppuun. Kosunen sanoo hankkeessa kartoitettavan ensiksi koulun ja nuorisotoimen yhteistyötarpeet ja -toiveet.

– Näkemyksiä niistä on jo puolin ja toisin vaihdettu, mutta ne kirjataan vielä tarkemmin, hän jatkaa.

Nuorisotyötä on tehty Kosusen mukaan koululla pienessä määrin aiemmin, lähinnä hyvinvointiviikon tai koulujen tapahtumien yhteydessä. Nyt käynnistyvän hankkeen myötä Joutsaan on kuitenkin tarkoitus luoda oma koulunuorisotyön malli.

Koulunuorisotyöntekijän tehtävä tullaan Kosusen mukaan laittamaan yleiseen hakuun.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka

Tagged with →