Nyt asumme hyvinvointialueella. Kunnanlääkärin vastaanotto muuttui 1973 terveyskeskukseksi ja kunnansairaala terveyskeskuksen vuodeosastoksi. Vuonna 2011 ne muuttuivat Seututerveyskeskukseksi ja nyt 2023 alusta osaksi Keski-Suomen hyvinvointialuetta. Sairaala NOVA lienee vielä sairaala. Mikkelin keskussairaala on jo Eloisan Hyvinvointikeskus. Varmaan hyvinvoivat kansalaiset käyvät niissä kuten raittiit raittiusseuroissa?

Samalla kun nimitykset tulivat yhä rohkaisevammiksi, uudet organisaatiot lisäsivät voimakkaasti työllisten määrää. Aloittaessani Joutsassa kunnanlääkärinä vuonna 2000 minulla oli yksi esimies, Pertti Lillberg; vuodeosaston perushoitajalla vain osastonhoitaja. Vastaanotolle pääsi samana päivänä ja ympäri vuorokauden. Yhtymähallituksen luottamushenkilöt eivät koskaan vaatineet säästöjä.

Tämän vuoden alusta alkaen perushoitajalla on yhdeksän eriasteista pomoa. Väestöpohja on vähentynyt vuodesta 2000 jo yli 20 %. Samaan aikaan ”Laaja-alaisen sotekeskuksen” vastaanotolle on vaikea päästä edes virka-aikana.

Hyvinvointialueemme budjetti on heti aluksi alijäämäinen, vaikka valtio on jo luvannut rahaa enemmän kuin alueella on aiemmin käytetty. Uudistukseen alun perin liitetyt säästövaatimukset onkin kuopattu. Valtio on pumpannut uudistuksen valmisteluun parin viime vuoden aikana summan, joka on kaksinkertainen siihen verrattuna mitä viisaat asiantuntijat olivat esittäneet pullonkaulan eli terveyskeskusten tervehdyttämisen tarvitsevan.

Kyseessä on kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmän aiheuttaman haaksirikon pelastusyritys. Aiemmin Lääkintöhallitus piti kunnat kurissa. Sittemmin valtionosuus lähetettiin kuntiin ilman korvamerkintää. Kuntien edustajat erikoissairaanhoidossa päästivät ohjat irralleen ja terveyskeskukset näivettyivät. Nyt valtio ottaa päätösvallan pois kuntien maallikoilta. Erinomaista!

Kalle Willman