Joutsalainen aluevaltuutettu Sari Hovila (kesk.) on valittu jäseneksi Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen alaisuudessa toimivaan riskienhallintajaostoon toimikaudeksi 2023–2025.

Jaoston tehtävänä on muun muassa valmistella sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat aluehallitukselle sekä valvoa osaltaan, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaan ja tuloksellisesti.

Riskienhallintajaostoon valittiin joulukuun lopulla aluehallituksen kokouksessa yhteensä seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tarja Kuikka