Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa 1.1.2023 alkaen vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Joutsan kunnan vuokrattavat kiinteistöt Keski-Suomen hyvinvointialueelle ovat: sote-keskus, palvelukeskus Jousi, Leivonmäen terveysasema, suun terveydenhuollon ja sote -keskuskeittiön yksikkö, palvelukeskus Huuponhovi, Joutsan paloasema, Leivonmäen paloasema, Yhtenäiskoulun B -rakennuksen kouluterveydenhuollon tilat, toimintakeskus Helperi ja Joutsan TyöVarikko.

Lokakuussa Joutsan tekninen lautakunta päätti vuokrata tilat Keski-Suomen hyvinvointialueelle toistaiseksi voimassa olevilla vuokrasopimuksilla. Näissä sopimuksissa kummallakin osapuolella oli oikeus irtisanoa sopimus tai sen osa päättymään 12 kuukauden irtisanomisajalla. Tämä herätti kuntalaisissa suuresti ihmetystä.

– Tuosta asiasta on tullut yhteydenottoja useasta suunnasta, ja kaikki ovat varmasti samaa mieltä, että sopimuspohjassa on syytä varmistaa jatkuvuus vähintään tuolle 31.12.2025 päivämäärälle, summaa kunnan tekninen johtaja Arttu Mönkölä.

Joulukuussa tekninen lautakunta päätti vuokrata edellä mainitut toimitilat päivitetyllä 3+1 sopimuksella. Toimitilojen vuokra-aika alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2025, ellei vuokralainen ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä annetun lain mukaisesti ilmoittanut vuokranantajalle pidentävänsä vuokra-aikaa vuodella, jolloin vuokrasopimus päättyy 31.12.2026.

Mönkölän mukaan ohjeistuksessa on ollut vaihtelevuutta toiminnan ja kiinteistöjen välillä. Esimerkiksi toimintakeskus Helperi ja Joutsan TyöVarikko ovat samaa kiinteistöä, mutta eri toimintaa. Molemmista tehdään yksi sopimus. Sakuko -osastolla on voimassa oleva sopimus, mutta Jousesta tehdään uusi.

– Käytännössä tilanteet ovat eläneet ja etsineet paikkaansa vuoden mittaan niin toimintaperiaatteiden, kuin sopimuksien sisältökokonaisuuden suhteen. Tämän hetken ohjeistuksen mukaan voimassa olevat sopimukset siirtyvät Keski-Suomen hyvinvointialueelle, ja lopuista tehdään uusi sopimus. Paloasemat siirtyvät voimassa olevilla sopimuksilla, mutta niitä tullaan päivittämään myöhemmin, toteaaMönkölä.

 – Jätelain siirtymäsäännös, joka parhaillaan on eduskunnan valiokuntakäsittelyssä koskien hyvinvointialueelle vuokrattavia sote -kiinteistöjä ja -tiloja, on Kuntaliiton ja Maakuntien tilakeskuksen vastuunjakotaulukon mallipohjan suhteen ristiriidassa, lisää Mönkölä.

Tekninen lautakunta päätti vuokrata edellä mainitut tilat Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Samalla lautakunta päätti lisäksi valtuuttaa teknisen johtajan tekemään muutoksiltaan vähäisiä korjauksia sopimusasiakirjoihin, joiden allekirjoitus tapahtuu vuoden alussa.

Jonna Keihäsniemi