Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen 33 jäsentä päätti syyskokouksessaan 25. marraskuuta yksimielisesti valita istuvan puheenjohtajan Aarre Taljan jatkopestille, joka on järjestyksessään viides. Yksimielisesti hyväksyttiin myös yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023, joka on teemaltaan vahvasti vapaaehtoistoiminnan vuosi.

Hallituksessa jatkavat erovuorossa olleet Pirkko Kiviö, Seija Pekkala ja Jalo Hakokivi.  Muut hallituksen jäsenet ovat Aila Taavitsainen, Sirkka Långström ja Anja Salonen.  Toiminnantarkastajana jatkaa Raija Untolahti ja varatoiminnantarkastajana aloittaa Antti Pekkala.  Eläkeliiton Keski-Suomen piirin piirihallituksessa jatkaa puheenjohtaja Aarre Talja.

Eläkeliiton Joutsan yhdistys päätti yhtyä Eläkeliiton Keski-Suomen piirin syyskokouksessa esitettyyn kannanottoon: ”Tokko” Keski-Suomen hyvinvointialue kaipaa ikäihmisten palvelutarpeen kokemusasiantuntijoita. Kannanotossa muistutetaan, että noin neljäsosa keskisuomalaisista on yli 65-vuotiaita.  Osuus vaihtelee kunnittain välillä 19–38 %.  Näistä luvuista on ennakoitavissa, että tämä ikäluokka on Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelujen käyttäjänä erittäin merkittävä. Vajaan 1600 euron mediaanieläkkeellä ei omakustanteinen yksityinen palveluntuotanto ole monellekaan mahdollinen.

Kannanotossa epäillään kiirettä syyksi, kun ikäihmisten palveluja suunniteltaessa ei ole oltu yhteydessä ikäihmisten elämän monipuolisimpaan kokemusasiantuntijoiden joukkoon eli maakunnan eläkeläisjärjestöihin.  Valmiiden luonnosten kommentointiin on ollut mahdollisuus, mutta palvelujen suunnitteluun mukaan ei ole kutsu käynyt.

Kannanotossa korostetaan, että yli 6.300 eläkeläistä edustavana kokemusasiantuntijana Eläkeliiton Keski-Suomen piiri olisi voinut antaa suunnitelmien sisällön laatimiseen lisäarvoa, jotta tulevat palvelut olisivat hyvinvointialueen arvojen mukaisesti ihmislähtöisiä ja yhdenvertaisia eri puolella Keski-Suomea. Jo vuoden 2021 kannanotossa kannettiin huolta, toteutuuko jokaisen keskisuomalaisen mahdollisimman tasavertainen kohtelu hyvinvointialueen palveluverkkopäätöstä valmisteltaessa.

Eläkeliiton Keski-Suomen piirin jäsenistä noin 6 % on joutsalaisia, jotka odottavat toteuttamisen kannalta parasta mahdollista lopputulosta sekä hyvinvointialueen että jokaisen ikäihmisen kannalta.  Tähän päästään ottamalla mukaan ammattiosaajien lisäksi myös käytännön kokemustietoa.

Maija Salonen

Sihteeri