Parisen viikkoa sitten oli tässä lehdessä lukijan mielipide, kirjoittajana kunnanvaltuutettu Iiris Ilmonen. Merkillepantavaa oli hänen kirjoituksessaan kunnalle hankittava pyöräkuormaaja. Kiinnostuin asiasta ja ihmettelen suuresti, miksei hänelle valtuutettuna ole annettu selvää vastausta koneen hankintaperusteista.

Kysynkin voisiko joku valtuutetuista, joka on ollut mukana tekemässä pyöräkuormaajan hankintapäätöstä kertoa meille Joutsan kunnan asukkaille, mitkä ovat tämän työkoneen valintakriteerit, mihin valinta perustuu?

Minun henkilökohtainen mielipiteeni: hyvinvarustettu traktori etukuormaajalla ja mahdollisilla traktorin perään liitettävillä lisälaitteilla on paljon monipuolisempi ja moniin erilaisiin työtehtäviin sopivampi kuin kunnalle nyt hankittava pyöräkuormaaja.

Enkä voi muutenkaan käsittää hankintaprosessia, johon tuli määräajassa vain yksi tarjous. Sehän ei voi olla perusteena uuden koneen valinnalle, että kunnan vanha traktori annetaan samalla, ko. käytetystä traktorista tuskin saataneen paljoakaan vaihdossa. Mielestäni tämä osoittaa, että teknisellä toimella oli valintaprosessissaan puutteita tehdä järkevä ja kunnan kannalta paras mahdollinen päätös.

Leimaa-antavaa on Joutsan kunnan investoinneissa ja hankinnoissa pitkän aikavälin näköalattomuus ja harkinnan puute. Minusta päätöksiä tehtäessä tulisi harkita ja punnita tarkkaan kaikki olemassa olevat vaihtoehdot.

Kuten mm. kunta hankki omistukseensa Oravakiveen sijoittuvan ison maa-alueen. Oli kiire hankkia alue ja sitten vasta ruvettiin pähkäilemään alueen käyttömahdollisuuksia. Ja huomattavista ponnisteluista huolimatta alue ei tuntunut herättävän liiemmin kiinnostusta, joten kunta palkkasi konsultin ja maksoi konsulttipalkkiot, mutta siitäkään huolimatta alueelle ei ole vieläkään löytynyt järkevää hyötykäyttöä.

Toisena kohteena tuon esille uuden terveysaseman lähelle rakennetun rakennuksen, johon sijoittuvat kunnan suuterveydenhoitoyksikkö (hammashoitola) ja kunnan keskuskeittiö. Kysymys kuuluu: eikö olisi voitu miettiä sellaista ratkaisua, että ko. uutta rakennusta ei olisi päätetty ollenkaan rakentaa. Eikö olisi löytynyt olemassa olevista kiinteistöistä saneerattavaa kohdetta esim. ent. T-kaupan kiinteistö.

Joutsan kunta tuskailee käytöstä poistuneiden kiinteistöjen omistuksesta luopumisesta, mutta sitä vastoin rakentaa uutta tilaa, eikö tätä kiinteistöinvestointia olisi voitu välttää ja säästää varat myöhempää käyttöä varten.

Nyt ko. rakennus on valmis ja Joutsan kunta on päättänyt vuokrata suunterveydenhoidon tilat Keski-Suomen maakuntahallinnolle. Jyväskylän kaupunki on päättänyt luopua terveyden- ja sosiaalihuollon tiloistaan ja myydä ne maakuntahallinnolle. Minun mielestäni Joutsan kunnan tulisi toimia samoin ja myydä kaikki sote-kiinteistöt pois, etteivät ne sitten aikaa myöten tule jäämään kunnan rasitteeksi.

En tosiaankaan usko maakuntavaltuutettu Sari Hovilan vakuutteluja, että palvelut tulevat säilymään ennallaan, sillä pienten kuntien kohtalona tulee olemaan toimintojen karsiminen ja palveluyksiköiden sulkemiset.

Minusta suurin ongelma Joutsan kunnan valtuuston päätöksien teossa on yhden puolueen vuosikymmenten mittainen ylivalta ja tässä tuon esille keskustapuolueen toiminnan seutukunnalla.

Leimaa antavinta keskustapuolueelle on piittaamattomuus muita puolueryhmittymiä, että meitä kunnan asukkaita kohtaan ja keskustapuolueen ylimielisyys.

Ylimielisyys tuli varteenotettavasti esille, kun Joutsan Seutu toi ilmi asian, että kunnanvaltuusto yritti salata, ettei seutukunnalla toimiva yritys ollut maksanut vuokraa toimitiloistaan. Sitten kirjoitukseen vastasi kunnanhallituksen pj. Pauliina Maukonen ilmaisten kirjoituksellaan niin, jotta heillä keskustalaisilla olisi jotenkin oikeus toimia niin, onko se kepun toimintatapa koko Suomessa?

Jos halutaan avata hallintoa ja poliittista päätöksentekoa niin se pitää tapahtua pyyteettömästi ja vilpittömästi ilman mitään verukkeita tai kieroilua.

Tuon työryhmän perustaminen Joutsan kunnassa avoimuuden lisäämiseksi, se oli lähinnä vitsi. Täällä toimittiin kuten eduskunnassa, nimitetään työryhmä käsittelemään jotain asiaa – tarkoitus on haudata ja unohtaa käsiteltävä asia ihmisten mielestä.

Tällä työryhmän perustamisella Joutsassa keskustapuolue muodon vuoksi olevinaan avaisi poliittista päätöksentekoa ja tästähän on hyvä esimerkki pyöräkuormaajahankinta. Hankintaperusteita ei ole avattu kuntalaisille.

Onko politiikassa kaikki keinot sallittuja niin kuin kuvaannollisesti niin sodassa kuin rakkaudessakin? Politiikassa ei tehtyjä virheitä myönnetä, asiat sivuutetaan ja salataan. Eikös politiikan pitäisi olla vastuunkantoa ja yhteisten asioiden hoitamista – Joutsan valtuustoa hallitseva keskustapuolue määrää pitkälti päätöksen teon täällä, mitkä hankkeet menevät läpi ja mitkä eivät ole kepun mieleen ne torpataan.

Kepu on vielä hallitseva puolue yleensä maaseudulla, mutta onko enää jatkossa? Keskustapuoluetta leimaa niin valtakunnan politikassa kuin paikallispolitikassakin näköalattomuus, vain oman agendan ajaminen sekä arvaamattomuus (kykeneekö keskusta pysymään sovituissa asioissa vaiko pettääkö se toiset puolueet ja kansalaiset kerta toisensa jälkeen?).

Olen samaa mieltä valtuutettu Kalle Willmanin kanssa, että Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissisen ja muiden johtavien viranhaltijoiden palkkoja tulee voida alentaa, koska heidän työtehtävänsä vähenevät ja toimintansa painoarvot tulevat pienenemään.

Erityiskiitokset valtuutettu Kalle Willmanille perustavan laatuisesta työstä meidän joutsalaisten asioiden hoitamisesta sekä epäkohtien kitkemisestä Joutsan kunnan hallinnosta sekä Joutsan kunnanvaltuuston ja -hallituksen toiminnasta ja päätöksenteosta.

Pasi Luhanko

Joutsa