Joutsan kunnanhallitus on valinnut kunnan hyvinvointikoordinaattorina ensi vuoden alussa aloittavan Johanna Pajusen Joutsan kunnan edustajaksi maakunnallisen työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmään. Pajunen aloittaa johtoryhmässä niin ikään ensi vuoden alussa.

Hänen varajäsenekseen johtoryhmään kunnanhallitus nimesi kunnan talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalveluverkosto on yhteistoimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta, Kansaneläkelaitos ja hyvinvointialue yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Keski-Suomessa toimii kaksi monialaista yhteispalveluverkostoa, eteläinen ja pohjoinen. Joutsa kuuluu verkostoista ensin mainittuun.

Tarja Kuikka

Tagged with →