Joutsan kunnanhallitus on joutunut antamaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon hyvinvointikoordinaattorin toimen perustamista koskevan kunnallisvalituksen johdosta.

Joutsalainen Kalle Willman vaati hallinto-oikeutta kumoamaan lainvastaisina kunnanhallituksen tekemät päätökset perustaa kuntaan 1.1.2023 alkaen hyvinvointikoordinaattorin tehtävä, siirtää tehtävään perusturvaosastolla erityispalvelujen esimiehenä työskentelevä Johanna Pajunen, lakkauttaa Pajusen nykyinen tehtävä sekä hylätä Willmanin edellä mainituista päätöksistä tekemä oikaisuvaatimus.

Lisäksi Willman vaati pikaisen toimeenpanokiellon määräämistä toimen perustamiselle ja toimenhaltijan valintapäätökselle. Valitukselleen hän esitti useita perusteluja, joista yhtenä esimerkiksi sen, että Pajusen nykyinen tehtävä on kokonaan perusturvaosaston alla ja siksi tämän pitäisi siirtyä ensi vuonna Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen.

Yhtenä keskeisenä perusteluna oli myös työllisyydenhoitoon liittyvä kysymys. Kunnanhallitus sisällytti hyvinvointikoordinaattorin tehtävänkuvaan myös työllisyyden hoidon, mutta Willman piti jo alun alkaen koordinaattorin tehtäviä epärelevanttina työllisyyden hoidon asioissa.

Valituksessaan hallinto-oikeudelle hän piti virheellisenä kunnanhallituksen väitettä siitä, että työllisyydenhoidon vastuu säilyisi kunnalla vuoden 2024 loppuun. Hän totesi pääasiassa ely-keskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen tarjoavan lain mukaan työllisyyspalveluja, eikä pitänyt kunnan roolia työllisyydenhoidossa merkittävänä lukuun ottamatta maksumiehen osaa pitkäaikaistyöttömien osalta.

Kunnanhallitus totesi hallinto-oikeudelle työllisyyden olevan kunnassa perusturvaosaston alaisuudessa ja työllisyyden hoidon myös jäävän kunnalle, vaikka perusturvaosasto lakkaa vuodenvaihteessa. Kunta maksaa kunnanhallituksen mukaan vuosittain yli 300.000 euroa työmarkkinatuen kuntaosuutta, mikä on lähes 30 prosenttia ensi vuoden yleishallinnon budjetista ja vajaat kaksi prosenttia kaikista kunnan menoista ensi vuonna.

Kunnanhallitus totesi hallinto-oikeudelle edelleen, että työllisyydenhoitoa tehdään kunnassa ensi vuonnakin muun muassa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston osana, ja että työllisyydenhoidon kustannukset ja saumaton yhteistyö hyvinvointialueen kanssa täytyy turvata hyvinvointialueuudistuksen jälkeenkin.

Valtakunnan tasolla järjesteltävään vuonna 2025 tapahtuvaan työllisyyspalvelujen uudistukseen sisältyy kunnanhallituksen mukaan vielä lukuisia muuttuvia tekijöitä sekä kahden vuoden aikajakso, jolloin työllisyydenhoidon on oltava tiukasti kunnan hoidossa yhteistyössä muun muassa hyvinvointialueen ja te-toimiston kanssa.

Kunnanhallituksen mielestä poikkeuksellisen suurten kustannusten ja kuntaan jäävien työllisyydenhoidon tehtävien takia kunnan palveluksessa tulee olla vahva työllisyyspalveluiden ohjaaja, siis nykyisten työtehtäviensä takia Pajunen. Pajusen myös todettiin olleen itse suostuvainen jäämään kunnan palvelukseen hyvinvointialueuudistuksen jälkeenkin. Kunnanhallituksen mielestä asiassa oli menetelty yt-menettelyjen ja hyvinvointialueen ohjeistusten mukaisesti.

Tarja Kuikka

­