Joutsan kunta irtautuu Päijänteen biosfäärialueesta. Joutsan kunnanhallitus hyväksyi maanantaina valtuutettu Jussi Lehtosen (ps.) valtuustoaloitteen, jossa Lehtonen esitti kunnan irtautumista biosfäärialueesta sillä perusteella, että hankkeella tulee olemaan merkittävää haittaa maankäytölle tulevaisuudessa; metsien käyttöä tullaan rajaamaan ja ranta-alueiden kehittämistä rajoitetaan.

Päätös hyväksyä Lehtosen aloite ja irtautua biosfäärialueesta syntyi kunnanhallituksessa keskustelun jälkeen äänin 5–4. Biosfäärialueessa jatkamisen puolesta äänestivät Lea-Elina Nikkilä (vihr.), Heidi Niiranen (sd.), Ilari Suuronen (kok.) ja Tenho Tornberg (kesk.). Biosfäärialueesta irtautumisen puolesta äänestivät Jarmo Liukkonen (kesk.), Kari Tapper (ps.), Martti Kuitunen (kesk.), Iiris Ilmonen (kok.) ja Pauliina Maukonen (kesk.). Lea-Elina Nikkilä ja Heidi Niiranen jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Päijänteelle halutaan perustaa biosfäärialue eli kestävän kehityksen mallialue, jolla yhdistetään elinympäristön monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristötutkimus. Biosfäärialueen tunnuksen hakemista on valmistellut ja koordinoinut Päijänne biosfääriksi -hanke, ja valmistelussa on ollut mukana osa Päijänteen alueen kunnista. Sittemmin useat kunnat ovat kuitenkin jättäneet sitoutumatta hakemukseen, vain Joutsa sekä Muurame ovat olleet yhä mukana.

Joutsan kunnanhallituksen päätettyä elokuussa Joutsan sitoutumisesta hakemukseen, joukko paikallisia maanomistajia, maaseutuyrittäjiä ja metsänomistajia teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus hylättiin. Lehtosen aloitteen myötä asia nousi siis kuitenkin uudelleen esille.

Tarja Kuikka

Lue myös:

JS 3.11.2022: Lehtoselta valtuustoaloite Joutsan irtaantumiselle biosfäärialueesta