Joutsan kunta ei osta Lamminmäen Tilat Ky / Visa-Matti Kuitusen sille tarjoamia Kiinteistö Oy Joutsan Talouskeskuksen osakkeita, jotka kaikkinensa oikeuttaisivat yli 40 prosentin omistusosuuteen kyseisessä kiinteistöyhtiössä, jossa toisena osakkaana on Joutsan kunta. Näin päätti yksimielisesti maanantaina 19.12. koolla ollut vuoden viimeinen kunnanhallitus aiheesta käydyn pitkän, puolisen tuntia kestäneen keskustelunsa päätteeksi. Samainen osaketarjous oli ensimmäisen kerran hallituksessa esillä marraskuun lopussa ja silloin asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvitysten hankkimisen ja esteellisyyksien varmistamisen vuoksi. Samalla kunnanhallitus ohjeisti konserniyhtiöihinsä lukeutuvan Talouskeskuksen ja sen hallituksen hoitamaan asiaa edelleen viitaten tässä lähinnä rästissä oleviin yhtiövastikkeisiin, joita osakas Lamminmäen Tilat Ky:llä on jo noin 40.000 euron edestä.

Visa-Matti Kuitunen oli teettänyt aiemmin tänä vuonna kiinteistöarvion, jonka mukaisesti tässä Joutsan kunnalle 90.000 euron kokonaishintaan tarjottujen osakkeiden käypä arvo on noin 125.000 euroa. Asianomaisen arvion on laatinut joutsalainen Metsä-Pirkka Ky viime toukokuussa. Kunta oli nyt pidettyä hallituksen kokousta varten teettänyt vielä oman kiinteistöarvionsa, mutta se salattiin julkisuuslakiin vedoten.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen totesi, että Talouskeskuksen hallinto pyrkii nyt ensisijaisesti neuvotteluteitse löytämään yhdessä Visa-Matti Kuitusen kanssa ratkaisun ongelmalliseen vastiketilanteeseen esimerkiksi laatimalla sopivantasoisen erääntyneiden maksujen lyhennysohjelman. Nissisen mukaan tämä lienee ainakin periaatteessa ihan mahdollinen, koska onhan Lamminmäen Tilat Ky:llä Talouskeskuksen huoneistoistaan jatkuvaa vuokraustoiminnan tuottoa, joka olisi saatujen tietojen perusteella euromääräisesti huomattavasti suurempaa kuin mitä kiinteistöyhtiön määräämiin yhtiövastikkeisiin tarvitaan.

Lamminmäen Tilat Ky:llä on Länsitiellä sijaitsevassa Talouskeskuksessa kolme huoneistoa kahdessa eri kerroksessa, lattia-alaltaan yhteensä 612 neliötä. Vuokralaisina näissä tiloissa ovat Mehiläinen Oy:n omistukseen osakekaupalla 1.7.2022 siirtynyt Työterveys Laine Oy, ja sen lisäksi myös Työterveys Aalto Oy sekä fysioterapiaa tarjoavan Fysios Oy:n Joutsan toimipiste. Kuitusen mukaan näiden myötä vuokratuloa kertyy noin 3.000 euroa kuukaudessa ja Talouskeskuksen kantamat yhtiövastikkeet puolestaan ovat tällä hetkellä yhteenlaskettuna noin 1.500 euroa kuussa.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Entinen OP:n pankkisali näyttää nykyisin tältä. Kuva: Tarja Kuikka.