Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi torstaina ilman sen pidempiä puheita talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024–2025.

Kirkollisverotuotto ei riitä kattamaan seurakunnan kuluja. Seurakunnan voidaan todeta olevan kriisiseurakunta ja siksi kirkkovaltuusto on pyytänyt tuomiokapitulia nimeämään selvitysmiehen ratkomaan seurakunnan tulevaisuutta. Talousarvio vuodelle 2023 on poistojen jälkeen 33.232 euroa alijäämäinen.

Seurakunnan talouden tasapainottamiseksi kirkollisverojen tuottoa maksimoimaan edelleen 2,00 %:n kirkollisverolla. Talousarvio ja taloussuunnitelmat näyttävät alijäämäisiltä, johtuen pääasiassa energian hinnan (öljy, sähkö) hintojen rajusta noususta. Kiinteistöjen suuren määrän ja niiden lämmitysmuotojen vuoksi energian hinnalla on suuri vaikutus talouteen.

Investoinneissa on varauduttu lähinnä Joutsan kirkon paanukaton korjaamiseen. Kiinteistöstrategian tekemistä jatketaan vuoden 2023 aikana.

Talousarvion liitteenä ollut katsaus oli eläkkeelle jääneen rovasti Tuula Leppämäen käsialaa, ja tehty siis viranhoidon viimeisinä aikoina.

Joutsan seurakuntavaalit siirtyivät kömmähdyksen vuoksi ensi vuoden tammikuulle. Katsauksen analyysin mukaan valituksi tulevat uudet luottamushenkilöt saavat ratkaistavakseen monta kiperää kysymystä. Seurakunnan kiinteistöstrategiassa on päättämättä Joutsan seurakuntakodin remontti. Pekkasten leirikeskuksen myyminen haastaa myös Leppämäen mukaan päättäjiä.

Tuomiokapituli on valinnut selvitysmiehen, joka auttaa seurakuntaa löytämään kolmen seurakunnan yhteistä taloustoimistoa vahvempaa yhteistyötä talouden tasapainottamiseksi tulevaisuudessa. Uudet päättäjät ottavat myös kantaa kappalaisen viran täyttämiseen ja antavat tuomiokapitulille lausunnon kirkkoherran viran hakuun laittamisesta.

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Stefan Winklehnerin tekemän ostotarjouksen yhdestä seurakunnan omistamista tonteista Iso-Säynäjärven rannalla. Ostotarjouksen summa on 60.000 euroa. Kyse on yhdestä kalleimmista tonteista, ja se sijaitsee alueen pohjoisosassa. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tavan mukaan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Vt. kirkkoherra Olavi Saurio teki ensiesiintymisensä seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa torstaina.