Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta on jakanut vapaa-aikatoimen kohdeavustukset liikunta- ja nuorisoyhdistyksille takautuvasti tämän vuoden tapahtumiin. Koulutus- ja muita kohdeavustuksia jaettiin yhteensä 4.200 euron verran, siitä 2.600 euroa liikuntatoimen avustuksina ja 1.600 euroa nuorisotoimen avustuksina.

Liikuntatoimen kohdeavustusta saivat Joutsan Voimistelu- ja Liikunta ry 600 euroa, Joutsan Tarmo ry 200 euroa, Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanels ry 400 euroa, Joutsan Pommi ry 1.200 euroa, Joutsan Reumayhdistys ry 100 euroa sekä Rusi Riders ry 100 euroa.

Nuorisotoimen kohdeavustusta saivat Rutalahden Nuorisoseura ry 1.300 euroa ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Joutsan paikallisyhdistys ry 300 euroa.

Lisäksi hyvinvointi- ja sivistyslautakunta varasi 7.000 euron määrärahan käytettäväksi alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksujen kompensoimiseen tälle vuodelle. Myös tältä osin avustus maksetaan takautuvasti.

Tarja Kuikka