Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Joutsan kunnalle 51.500 euroa erityisavustusta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi osin takautuvasti tämän vuoden alusta vuoden 2024 loppuun mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti elokuussa 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun, jonka tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta. Kokeiluun valittiin runsaat sata kuntaa tai kunnista koostuvaa aluetta, joiden joukossa siis Joutsakin. Kokeilu kestää toukokuun 2024 loppuun saakka.

Kokeiluun osallistumisen myötä Joutsan varhaiskasvatuksessa aloitti viime vuoden elokuussa poikkeuksellisesti kaksi esikouluryhmää; niin sanottu normaalin eli yhden vuoden mittaisen esikoulun aloittanut kuusivuotiaiden lasten ryhmä ja kaksivuotisen esikoulun kokeiluun lähtenyt viisivuotiaiden lasten ryhmä. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluryhmässä aloitti tuolloin 14 lasta.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta annetun lain mukaisesti kokeilukunnalle korvataan erityisavustuksella lain mukaiseen kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien lasten ensimmäisestä esiopetusvuodesta kunnalle aiheutuvat laskennalliset varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen menetykset ja esiopetuksen lisäkustannukset osallistuvien lasten määrän, kunnan keskimääräisten varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja esiopetuskustannusten mukaan.

Tarja Kuikka

Lue myös:

JS 20.8.2021: Kaksivuotinen esikoulukokeilu käynnistyi