Maaliskuussa 2020 Suur-Savon Sähkö Oyn hallitus linjasi konsernin tuulivoimastrategian peruslinjaukset. Suur-Savon Sähkö – konserni osallistuu eri puolelle Suomea toteutettaviin suuren mittakaavan tuulivoimahankkeisiin, lisätäkseen oman päästöttömän sähköntuotannon määrää. Konsernin tytäryhtiö Lumme Energia Oyllä on yli kolmesataa tuhatta asiakasta, joista suuri osa haluaa ostaa ympäristöystävällistä päästötöntä sähköä. Oman konsernin tuulivoimantuotannolle on kasvava kysyntä asiakaskunnassa.

Toinen tuulivoimastrategian tukijalka on oman toiminta-alueen sähköomavaraisuuden sekä aluetalouden kehittäminen. Järvi-Suomen alueella olevaa sähkön tuotantoa on alle seitsemän prosenttia alueen sähkön kulutuksesta. Järvi-Suomen alue on vakavasti aliomavarainen sähkön osalta. Käynnissä oleva energiakriisi haastaa energiaomavaraisuuden kehittämisen niin eurooppalaisella, kansallisella kuin alueellisella tasolla. Jokainen tuulivoima- tai aurinkovoimainvestointi Järvi-Suomen alueella vahvistaa alueen sähköomavaraisuutta, ja parantaa sähkövoimajärjestelmän toimintakykyä poikkeusolosuhteissa.

Maaliskuun 2020 jälkeen Suur-Savon Sähkö Oy on kartoittanut potentiaalisia tuulivoima-alueita toiminta-alueellaan. Yksittäisiä alueita on alkuvaiheessa tunnistettu toistakymmentä usean toiminta-alueen kunnan alueella. Johtuen erilaisista syistä – kuten Puolustusvoimien tutka- ja muut intressit, asutuksen läheisyys tai erilaiset luontoarvot, pitkällisen valmistelun jälkeen yksi hankealue toisensa jälkeen on pudonnut valmistelusta pois. Tuulivoimarakentaminen suurten kokonaisuuksien osalta Järvi-Suomen alueella ei ole helppoa. Suur-Savon Sähkö Oy:lle riittää pienemmätkin hankealueet, jos ne saadaan sommiteltua eri intressien osalta sujuvasti.

Luhangan tuulivoimahankkeen alustavaa valmistelua on tehty jo pitkään, selvittäen asutuksen läheisyyttä, Puolustusvoimien intressejä sekä erilaisia luontoarvoja. Hankkeiden etenemiseen liittyy aina hyvin paljon epävarmuuksia. Kun keskeiset hankkeen toteutettavuuteen liittyvät seikat varmistuivat positiivisella tavalla, kutsuimme avoimen yleisötilaisuuden Luhangan kylätalolle. Tiedottaminen asiasta tehtiin välittömästi, kun hankkeen etenemisen keskeiset perusteet olivat varmistuneet.

Jatkamme avointa keskustelua kaikkien sidosryhmien kanssa. Lokakuun yleisötilaisuudessa korostui joitain seikkoja, joita meidän pitää tutkia tarkemmin. Tiedotamme hankkeen etenemisestä jälleen välittömästi, kun uutta tietoa on kertynyt.

Markus Tykkyläinen

toimitusjohtaja

Suur-Savon Sähkö Oy