Luhangassa on iso joukko kuntalaisia ja kesäasukkaita, jotka eivät vastusta uusiutuvaa energiaa sinänsä, mutta paikka Latavuoressa, johon nyt kunta aikoo sijoittaa seitsemän uutta tuulivoimalaa, on väärä. Voimalat, tiet ja sähkölinjat vaativat laajoja raivaustöitä luontoarvoista rikkaalla alueella.

Noin kaksi vuotta tekeillä ollut tuulivoimahanke on valmisteltu kuntalaisilta ja kesäasukkailta täysin salassa niin kuin edellisetkin Latamäen voimalat. Tämä uusi hanke tuli laajempaan tietoisuuteen vasta, kun Suur-Savon sähkö ilmoitti pitävänsä tiedotustilaisuuden 30.10.2022. Kunnanhallitus oli tehnyt päätöksen osayleiskaavahankkeesta 17.10.2022 niin kiireessä, että kokous kutsuttiin koolle laittomassa ajassa ja päätös jouduttiin tekemään uudelleen. Kaikki kunnanvaltuuston jäsenetkään eivät tienneet hankkeesta mitään.

Oliko sattumaa, että Suur-Savon sähkön (SSS Oy) tiedotustilaisuus järjestettiin myöhään syksyllä, jolloin yli 2.000 kesäasukasta oli poissa mökeiltään?  Tiedotustilaisuus Kylätalolla oli aivan täysi, mutta kunnanhallituksen edustajia ei salista löytynyt Aki Virtaniemeä lukuun ottamatta. Kunta ei ollut antanut kuntalaisille minkäänlaista tietoa hankkeesta.

SSS Oy:n tiedotustilaisuuden jälkeen Virtaniemi järjesti 20.11.2022 keskustelutilaisuuden tuulivoimasta ja muista ajankohtaisista asioista, ja taas sali oli aivan täysi. Kaikki tykkäsivät, kun sai vapaasti esittää kysymyksiä, omia mielipiteitä ja näkemyksiä.  Olin itsekin paikalla ja aistin selkeän enemmistön olevan sitä mieltä, ettei kuntalaisten mielipiteistä tässä asiassa ole välitetty ja että hanke aiotaan joka tapauksessa viedä kunnanhallinnossa eteenpäin.

Tilaisuudessa selvisi muun muassa, että SSS Oy on tarkoituksellisesti rajannut voimaloiden tehon 44,8 MW:iin, kun lain vaatima teho on 45 MW, jotta ei tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Asiat voisi tehdä toisinkin. Monissa kunnissa päättäjät ovat vaatineet YVA:n, vaikka voimaloiden tehot ovat jääneet alle 45 MW. Samoin joissakin kunnissa kuntalaisten ja maanomistajien kanssa on yhteistoimin etsitty mahdollista sijoituspaikkaa voimaloille, ja jos ei ole löydetty, on asia jätetty sikseen. Esimerkiksi Lappeenrannassa ei viety tuulivoimaloita Saimaan rannoille eikä saariin, vaan voimalat sijoitettiin teollisuusalueen yhteyteen, jossa tiet, logistiikka ja sähköverkot ovat valmiina, jolloin äänihaitat jäävät kauas asutuksista ja rannoilta.

Luhangan tuulivoimapäätöksellä on kauaskantoiset seuraukset kunnan vetovoimaan ja Päijänteen maisemiin. Päätöksenteossa pitäisi kuunnella kaikkia osapuolia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Muistutankin kunnan päättäjiä tarpeesta järjestää keskustelu- ja kuulemistilaisuus, jossa kaikkia kuullaan ja jossa myös kunnan päättäjät olisivat mukana.

Oiva Ylä-Jääski

Luhanka