Paikallisista palveluista, niin kunnan/valtion ylläpitämistä, kuin yrittäjienkin tuottamista palveluista puhutaan paljon. Onhan se selvää, koska suuri osa niistä vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämäämme. Monesti palvelu saa ansaitsemansa arvostuksen vasta siinä vaiheessa, kun palvelu lakkautuu tai toiminta supistuu.

Joskus on hyvä pysähtyä miettimään mitkä mahtavat voimavarat meillä pienenä kuntana täällä Joutsassakin on, kun huomioidaan täällä saatavilla olevat paikalliset, hyvät palvelut. Seutukunnalla on laaja-alaista yrittäjyyttä monella eri sektorilla, ja kun otetaan huomioon pienten naapurikuntien tarjonta, alkaa olemaan melkoisen iso skaala käytettävissä.

Kunta on aina merkittävässä roolissa, kun keskustellaan yrittämisestä ja yritystoiminnasta paikallisesti. Kunta tarvitsee yrittäjiä, eritoten kahdesta syystä. Paikallisilla yrittäjillä on kunnan pito- ja vetovoiman kannalta suuri merkitys juuri palveluiden saatavuuden suhteen.

Lisäksi kunta on merkittävä palveluiden ostaja. Tästä viimeksi mainitusta käydään paljon keskustelua, mitä kunnan kannattaa tehdä itse, ja mitä ulkoistaa. Tämä on aina iso kokonaisuus päättäjien mietittäväksi, ja nykypäivänä tilanne elää aika paljon kaikkine uudistuksineen sekä epävarmuustekijöineen. Siihen ei ole aivan yksiselitteistä ratkaisua eikä laskutapaa.

Kunnan yksi perustehtävistä elinkeinopolitiikassa on luoda pohjaa, jolle yrittäjät ja yritykset rakentavat toimintaansa. Tämän hyvin tehdyn pohjatyön päälle rakennettu yritystoiminta vahvistaa alueen kehitystä ja elinvoimaa. Joutsan kunta tukee uutta yrittäjyyttä esimerkiksi kannustinrahalla ja neuvontapalveluiden tarjoamisella. Mutta olisiko myös kehitettävää siinä asiassa, miten huomioitaisiin enenevissä määrin myös jo olemassa oleva yrittäjyys ja yrittäjät?

Olisin kaivannut Joutsan poliittiseen päätöksentekoon mukaan erillistä elinkeinolautakuntaa, mutta asia ei saanutkaan sitten kannatusta riittävästi. Lautakuntamallin sijasta otettiin käyttöön ”elinvoimapöytä”, joka aloittanee toimintansa lähiaikoina. Toivon tämän elinvoimapöydän tuovan paljon uutta näkökulmaa elinkeinoasioihin ja rohkeita, uudistavia avauksia.

Yrittäjien välinen yhteistyö ja verkostoituminen on nykypäivänä yksi maaseutukuntien yrittäjien menestyksen avaimia. Myös yrittäjän oman jaksamisen kannalta hyvällä yhteistyöllä ja laajalla verkostolla on iso merkitys. Moni yrittäjä kohtaa yrittäjätaipaleella vastoinkäymisiä ja ongelmia, joista selviytyminen yksin voi olla monelle liian iso taakka. Yksin ei pidä jäädä, ongelmista kannattaa puhua ja hakea apua sekä tukea.

Muistutan vielä, miten hyvät palvelut seutukunnallamme on. Käyttämällä paikallisia palveluita sekä ostamalla paikallisilta yrittäjiltä omalta osaltamme luomme jatkuvuutta palveluiden säilymiselle.

Jussi Lehtonen

Kunnanvaltuutettu (ps.),

Leivonmäen vuoden yrittäjä 2022