JOUTSAN aktiivisimpiin kunnallispäättäjiin lukeutuva Kalle Willman tuli sorhaisseeksi todella herkkään paikkaan viime kesäkuussa jättämällä valtuustoaloitteellaan, jolla hän osana vuoden 2023 talousarvion valmistelua patisti kunnanhallitusta käynnistämään palkkaustarkastelun kunnan johtavien viranhaltijoiden osalta. Willman lähti siitä ajatuksesta, että näiden palkkausta tulisi alentaa vastaamaan vuoden 2023 alusta muuttuvia toimenkuvia. Ainoastaan sivistysjohtajan palkkaan Willman ei tässä saumassa kajoaisi. Teknisen johtajan palkkanauhan bruttoa hän leikkaisi 20 % ja muiden johtajien 40 %.

Aloitteen jätön jälkeen kunnanhallitus on joutunut painiskelemaan tämän varmasti kiusallisen asian kanssa. Selvästikään kunnassa ei ole ollut minkään sortin halukkuutta yhtyä Kalle Willmanin näkemyksiin. Vastauksessa on vedottu ponnekkaasti kunnallisen alan työehtosopimukseen, ja siihen, että esimerkiksi KVTES edellyttää palkkahierarkiaa, mikä taas johtavan tulkinnan mukaan tarkoittaa sitä, että esimiehen pitää saada korkeampaa palkkaa kuin alaisensa. Tästä taas seuraa, että johtavien viranhaltioiden palkkoja puristellessa pitäisi sama tehdä läpi koko organisaation, mikä puolestaan edellyttäisi kunnassa laajaa YT-menettelyä. Lisäksi on vedottu kunnassa noudatettuun toimialajohtajien samapalkkaisuuden periaatteeseen.  

”Jos yrityksen toiminnasta lähtee puolet pois ja liikevaihdosta yli 60 %, niin silloin käydään varmasti muutosneuvottelut”, valtuutettu Willman perusteli asiaansa vielä viime maanantaina valtuustossa, joka tyytyi osaltaan merkitsemään kunnanhallituksen päätöksen ”valtuustoaloite ei aiheuta toimenpiteitä” tiedokseen, ei muuta.

Willman ei arvatenkaan täysin purematta niellyt kunnanhallituksen perusteita, mutta tyytyi kuitenkin massan mukana valtuuston ratkaisuun. ”Nyt kun henkilöresursseja vapautuu, niin mitä kaikkea uutta kunnan työntekijät voisivatkaan tehdä!”, hän jopa hivenen iloiten tokaisi. Tarkoittaen sitä, että vapautuvaa henkilöstökapasiteettia oikeasti ja tehokkaasti kunnassa vastaisuudessa hyödynnettäisiin.

Marko Nikkanen

Tagged with →