Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta yläkouluille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille liikunnan tukemiseen lähes 2 miljoonaa. Kehittämisavustuksilla tuetaan liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja koronapandemiasta elpymistä perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Joutsa sai 2.688 euroa yläkoululaisten liikunnan lisäämiseksi koulupäivien aikana. Välituntiliikuntaa tullaan aktivoimaan välineiden ja ohjaajien avulla. Tarkoituksena on muun muassa paikallisten toimijoiden kanssa tehdä liikunnallisia teemapäiviä.

Avustuksen tavoitteena on lisätä koululaisten ja opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä. Erityisesti tähtäimessä on vähemmän liikkuvien koululaisten ja opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen.

Janne Airaksinen

Tagged with →