Joutsassa on syksyn ajan huolta herättänyt lasten ja nuorten parissa esille tullut oireilu. Nuori saattaa vahingoittaa itseään tai uhata sillä. Suuri joukko nuoria myös näkee ja kuulee tätä koulussa, vapaa-ajalla ja mediassa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset ovat syystäkin ihmeissään kohdatessaan tällaista toimintaa.

Mitä tämän taustalla on? Osa oireilusta varmasti johtuu nuoruuteen liittyvistä kasvukivuista. Niitä saatetaan ryhmässä vahvistaa väärillä viesteillä. Ilmiö ei koske vain Joutsaa, vaan se näyttää olevan maan laajuinen. Mutta meillä Joutsassakin on oma vastuumme toimia.

Kaiken ytimessä on perhe. Mitä lapselle ja nuorelle kuuluu? Mitä hän ajattelee? Tietävätkö huoltajat, millaista sisältöä lapsi ja nuori käyttää ja katsoo puhelimellaan tai tietokoneellaan? Koppaa lapsi ja nuori lähellesi. Kysy mitä kuuluu. Osoita, että välität. Kerro hänen olevan vanhemmilleen tärkeä. Kysy suoraan, jos sinulla on huoli. Osoita huolesi puuttumalla ja rajoja asettamalla. Lasten ja nuortenkaan ei ole tarpeen olla rajoittamatta myöhään ulkona tai seurassa, jota vanhemmat eivät pitäisi hyvänä.

Vanhempien tukena on elämän haastavissa hetkissä monia ammattilaisia. Apua saa koulussa kuraattorilta tai muulta oppilashuollon ammattilaiselta. Sosiaalitoimen perhetyössä olevat ammattilaiset tukevat perhettä haastavissa tilanteissa. Mikäli aikuinen näkee tilanteita, joissa alaikäinen toimii haastavasti, on päihteiden vaikutuksen alaisena tai muutoin herättää huolta, on jokaisella oikeus ja velvollisuus toimia. Poliisi puuttuu myös asioihin omalla toimivallallaan.

Meillä pienessä yhteisössä on paljon mahdollisuuksia nyt puhaltaa tämä peli poikki. Itsensä vahingoittaminen tai päihteiden käyttö ei ole ”trendaava muoti-ilmiö”, vaan pahimmillaan loppuelämän sujumiseen vaikuttava valinta. Viikolla 50 yhtenäiskoululle on tulossa päihdevalistusta 5.–9. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen ilta, jossa käsitellään päihdevalistuksessa esille nousseita asioita.

Joutsan koulujen oppilashuollon henkilöstö
Joutsan sosiaalitoimi ja nuorisotoimi
Seututerveyskeskuksen ammattilaiset
poliisi

Tagged with →